Circulaire economie

De aarde kan op. Dat akelige besef dringt steeds meer door. We kunnen het ons niet langer permitteren om grondstoffen verloren te laten gaan via de rechte lijn ‘produceren – gebruiken – weggooien’.

Daarom: van lineaire economie naar circulaire economie.

RECYCLING IS NIET GENOEG

Te vaak worden afgedankte spullen ‘gerecycled tot energie’, wat gewoon verbranding betekent. Natuur en Milieu Gelderland zet zich in om ‘afval’ zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen. Grondstoffen gaan dan niet verloren, maar kunnen opnieuw gebruikt worden. En opnieuw. En opnieuw. En… etcetera.

Voor deze transitie naar een circulaire economie zijn bedrijven, overheden en consumenten hard nodig. Er zijn al geweldige initiatieven om productie en consumptie lokaal of regionaal anders te regelen.

ONZE ROL

Je hebt vaak specifieke kennis, samenwerking met andere partijen én een lange adem nodig om een systeem te veranderen. Voor veel particuliere initiatieven is dat (te) tijdrovend of te complex.

Hier biedt Natuur en Milieu Gelderland toegevoegde waarde.

Daarbij richten we ons op een volwaardige en eerlijke rol voor reparatie in onze samenleving, op vier niveaus:

  1. Stimuleren van consumenten om hun spullen te (laten) repareren
  2. Verhogen van het percentage consumentenproducten dat niet wordt verbrand, maar gerepareerd, refurbished* en opnieuw verkocht (al dan niet in een ambachtscentrum)
  3. Stimuleren van consumenten om gerepareerde en refurbished producten te kopen
  4. Kennis en best practices uitwisselen en initiatieven verbinden in Gelderland
*Wat is refurbished? 

De letterlijke vertaling van refurbished is ‘opgeknapt’ of ‘gerenoveerd’. In de computerwereld een bekende term die al langer wordt gebruikt voor bijvoorbeeld laptops of mobiele telefoons die ná gebruik worden gecontroleerd, zo nodig gerepareerd en opnieuw worden aangeboden voor hergebruik.


HOE DOEN WE DIT?

We maken ons sterk voor de professionele en eerlijke plek van reparatie in onze samenleving, waarbij particulieren, vrijwilligers en professionele reparateurs belangrijk zijn.

Iets nieuws kopen is op dit moment vaak gemakkelijker dan een vergelijkbaar circulair product vinden. Met ons Servicepunt Circulair maken we mensen bewust van de circulaire keuzes die zij hebben in hun consumentengedrag. Je vindt er allerlei ideeën om stappen te zetten richting een circulaire levensstijl. Kijk vooral eens op de productenpagina: van een klein cadeautje tot een andere manier van vervoer tot duurzaam klussen: hier vind je wat je nodig hebt als je meer circulair wilt leven.

Spannend wordt het als een product kapot gaat. Onderdelen en grondstoffen hebben nog waarde, maar hoe kun je die waarde eruit halen? We werken samen met marktpartijen om deze waarden te ‘cashen’. Ook werken we mee aan de ontwikkeling van lokale ambachtscentra die een cruciale rol kunnen spelen in het experimenteren en ontwikkelen van nieuwe producten gemaakt met afgedankt materiaal.

Omdat we een netwerk hebben in heel Gelderland, zijn we in de positie om verschillende initiatieven met elkaar in contact te brengen. Het door ons opgerichte Community of Practice voor Gelderse ambachtscentra biedt een podium voor uitwisseling en onderlinge inspiratie, zodat zij gebruik kunnen maken van elkaars expertise en gezamenlijk de circulaire transitie versnellen.

Daarnaast zijn we aangesloten bij het Circles-netwerk, een netwerk van partijen die zich gezamenlijk en vanuit ieders expertise inzetten voor de circulaire transitie. Wij zijn daarin de partij die ervaring hebben in het ondersteunen van burgerinitiatieven en die marktpartijen en consumenten aan elkaar kan verbinden.