Skip navigation MENU

Nieuws

Nacht van de Nacht lezingen gaan live!

Nacht van de Nacht lezingen gaan live!

Tijdens de Nacht van de Nacht van zaterdag 24 oktober is er dit jaar op Facebook en Youtube een avondvullend programma te zien. Een uiteenlopend programma voor kinderen en ouderen en met bijdragen van o.a. Govert Schilling, Andre Kuipers, nachtfotograaf Johan van der Wielen en professor Joke Meijer. Het programma ...
Meer Lezen
Nieuw Europees landbouwbeleid blokkeert transitie naar duurzame landbouw

Nieuw Europees landbouwbeleid blokkeert transitie naar duurzame landbouw

Morgen (vrijdag 23 oktober) is de eindstemming over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Het ziet er slecht uit voor natuur en milieu. Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide maakte een statement, waarin ze pleiten voor het insluiten van biodiversiteits- en klimaatdoelen in de toekomst van het GLB. Het statement ...
Meer Lezen
Nieuw fonds voor duurzame buurtprojecten

Nieuw fonds voor duurzame buurtprojecten

Heb je een leuk idee voor een duurzame activiteit in je buurt, kijk dan eens naar het nieuwe Buurtfonds van de Postcodeloterij. Daar kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Voor het fonds komen projecten in aanmerking die bijdragen aan een leefbare buurt, die de omgeving duurzamer en ...
Meer Lezen

Campagne voor biodiversiteit: maak grijs groener

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen biodiversiteit belangrijk vinden, maar toch weet bijna twee derde van Nederland niet waar het voor staat. Laat staan hoe we biodiversiteit kunnen beschermen en herstellen. De publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage ...
Meer Lezen
Jongeren denken met game na over energie en landschap

Jongeren denken met game na over energie en landschap

Op 7 oktober jl. hebben tien jongeren via de online We Energy Game meegedacht over duurzame energievoorziening en de daarbij horende ingrepen in het landschap. In het spel konden ze landelijke en stedelijke gebieden inrichten met de opdracht om dat energieneutraal te doen. De ingrepen in het landschap hadden consequenties ...
Meer Lezen
Activiteit Geef om Gelderland: Hoe vergroen je de RES in jouw regio?

Activiteit Geef om Gelderland: Hoe vergroen je de RES in jouw regio?

Webinar, dinsdag 27 oktober, 19.30-21.00 uur Je snapt dat we fors moeten inzetten op duurzame energie, maar dan wel goed landschappelijk ingepast en niet ten koste van de natuur. En je zou daar graag wat aan bijdragen. Dan is het tweede webinar van Geef om Gelderland echt iets voor jou! ...
Meer Lezen
koeien

Reactie op wetsvoorstel stikstof

Door te kiezen voor 26 procent in plaats van de benodigde 50 procent stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen natuur- en milieuorganisaties*, waaronder de Natuur en Milieufederaties, in reactie op het stikstofwetsvoorstel ...
Meer Lezen
Aanbevelingen uit de praktijk voor warmtebeleid gemeenten

Aanbevelingen uit de praktijk voor warmtebeleid gemeenten

Eind 2021 moeten Nederlandse gemeenten een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Daarin komt te staan op welke datum woonwijken van het gas af gaan en hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Transitievisies Warmte zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en de verduurzaming van Nederland te versnellen. In de publicatie ‘Transitievisie ...
Meer Lezen
Handreiking: natuur en landschap in Regionale Energiestrategie

Handreiking: natuur en landschap in Regionale Energiestrategie

Natuur en landschap verdienen een volwaardige plek in de regionale energiestrategieën. Maar nu de dertig concept-regionale energiestrategieën (RES) zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat ecologische en landschappelijke belangen in veel regio’s vooruit worden geschoven of dat een degelijke onderbouwing ontbreekt. Uit een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties blijkt dat er in ...
Meer Lezen
Aan het laden...

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam