Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nieuws

Wil je tweewekelijks ons laatste nieuws ontvangen in je inbox? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

Bezuinigingen door provincie Gelderland: wat is er gebeurd en wat nu?

Bezuinigingen door provincie Gelderland: wat is er gebeurd en wat nu?

Op 15 november 2022 stemden Provinciale Staten van Gelderland in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de structurele financiering voor drie natuurorganisaties te halveren. Het betreft, naast onze vereniging, ook Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Natuureducatie. Wat het voor deze drie organisaties apart betekent, is nog niet bekend. Waarom ...
Meer Lezen
Het gebied Rijnstrangen waar doorheen de verlengde A15 gepland staat.

Verlenging A15: uitspraak rechter in zicht

Afgelopen dinsdag 22 november hield de Raad van State de langverwachte zitting over de voorgestelde verlenging van de A15. De zaak werd inhoudelijk behandeld, nu is het wachten op de uitspraak, waarschijnlijk begin 2023. Dit dossier loopt al tientallen jaren. De minister is eerder naar huis gestuurd omdat de plannen ...
Meer Lezen
Inschrijving geopend voor vogelbosjes in de gemeente Zutphen

Inschrijving geopend voor vogelbosjes in de gemeente Zutphen

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen In de herfst en de winter eten allerlei vogels en andere dieren de bessen van struiken en bomen en vinden er een veilige plek om te schuilen. Met het aanplanten van vogelbosjes kunnen we deze soorten helpen! Inwoners uit de gemeente Zutphen ...
Meer Lezen
Frustratie en onbegrip over besluit bezuinigingen door Provinciale Staten

Frustratie en onbegrip over besluit bezuinigingen door Provinciale Staten

We zijn teleurgesteld en gefrustreerd. Provinciale Staten hebben in het  kader van de herijking van de provinciale begroting besloten om de structurele financiering voor Natuur en Milieu Gelderland, IVN Natuureducatie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland te halveren. Ons werk is belangrijk en nodig; het raakt ons enorm dat de provincie hier ...
Meer Lezen
Zorgen over luchtruimherziening

Zorgen over luchtruimherziening

Er komen grote veranderingen aan voor het gebruik van het luchtruim. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarover recent een 'voorkeursbeslissing' genomen. Deze beslissing heeft mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van het luchtruim boven Gelderland en daarmee voor de leefbaarheid én voor de natuur. Op donderdag 17 november ...
Meer Lezen
Onderhoudende thema-avond over landschap

Onderhoudende thema-avond over landschap

Dat een lezing over landschap ook heel grappig kan zijn, bewees Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Tegelijk waren zijn voorbeelden over de verarming van ons landschap met de daarbij behorende foto's ook pijnlijk. Wat is er veel verloren gegaan! En dan niet alleen aan heggen, sloten en ...
Meer Lezen
Steun natuurherstel en teken de petitie!

Steun natuurherstel en teken de petitie!

De Natuurherstelwet zou een positieve bijdrage leveren aan het natuurherstel in heel Europa en ervoor zorgen dat de herstelde natuur in stand wordt gehouden. Het lijkt er nu toch op dat de Nederlandse overheid, door het aannemen van een motie, een negatieve bijdrage gaat leveren aan de behandeling van de ...
Meer Lezen
Mede-ondertekening isolatiemanifest West-Betuwe

Mede-ondertekening isolatiemanifest West-Betuwe

De ChristenUnie West-Betuwe stelde een lokaal Isolatiemanifest op en vroeg ons om dit te ondertekenen. Dat deden we graag. Want, motiveerde Petra Souwerbren: “Isolatie is een belangrijke stap in de zo noodzakelijke energietransitie: het vermindert direct het gebruik van fossiele brandstoffen en ook de hoeveelheid energie die we duurzaam moeten ...
Meer Lezen
Grote vraagtekens bij provinciaal plan Logistiek Centrum Eerbeek

Grote vraagtekens bij provinciaal plan Logistiek Centrum Eerbeek

Wij zetten grote vraagtekens bij de plannen voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) zoals de provincie die heeft gepresenteerd. In aanloop naar de bespreking van die plannen door de gemeenteraad van Brummen hebben wij de raadsleden een brief gestuurd met onze kritiek- en vraagpunten, met de vraag om zeer kritisch ...
Meer Lezen
Aan het laden...