Skip navigation MENU

Nieuws

Op vakantie: zo beperk je de uitstoot

Op vakantie: zo beperk je de uitstoot

Het is vakantietijd. Hopelijk kun je binnen de beperkingen toch genieten van rust, vrije tijd en natuur! Je vindt hier een paar tips om de CO2-uitstoot tijdens je vakantie te beperken. Vervoer De reis zelf is vaak het meest vervuilend. Minder of niet vliegen is dus een logische stap. Minder ...
Meer Lezen
Vuurtje en barbecue: 5 manieren om minder rook- en geuroverlast te veroorzaken

Vuurtje en barbecue: 5 manieren om minder rook- en geuroverlast te veroorzaken

Wanneer je een vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch een vuurtje aansteken? Met ...
Meer Lezen
Verslag workshop 'Eigen fijnstofmeter bouwen'

Verslag workshop ‘Eigen fijnstofmeter bouwen’

Eindelijk was er weer een live workshop om zelf een fijnstofmeter te bouwen! Op 14 juli hebben elf deelnemers onder begeleiding van Jan Roemer en Remy de Ruysscher hun eigen fijnstofmeter in elkaar gezet. Deze meter wordt thuis opgehangen en maakt dan deel uit van het burgermeetnet. In dat Burgermeetnet ...
Meer Lezen
#Gelderland2071: publiek debat ruimte en landschap

#Gelderland2071: publiek debat ruimte en landschap

Denk eens terug aan 1971. Hadden we ons een concrete voorstelling kunnen maken van de wereld nu? Echt niet. Net zomin weten we nu hoe de wereld er over vijftig jaar uitziet. Toch hebben de keuzes die we nu maken over ruimte en landschap gevolgen tot ver voorbij onze eigen ...
Meer Lezen
Goed nieuws voor de grutto: financiële steun van minister Schouten

Goed nieuws voor de grutto: financiële steun van minister Schouten

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt met een flinke financiële bijdrage voor het Aanvalsplan Grutto. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro voor de periode van 2021-2022. Hierdoor kan gestart worden met de uitvoering van het plan. Voor de periode tussen 2023 en 2027 heeft de ...
Meer Lezen
Waterbeheer - tips voor inspraak

Waterbeheer – tips voor inspraak

Nu in Limburg, Duitsland en België het water door de straten dendert en de huizen vollopen, staat de noodzaak van goed waterbeheer pijnlijk scherp op het netvlies. Niet voor niets is de vraag 'Water: vriend of vijand?' al eeuwen een belangrijk vraagstuk voor Nederland. Water in het omgevingsbeleid  Verdroging en ...
Meer Lezen
Integreer natuur en landschap in de energiestrategie, natuur en landschap

Toekenning financiering natuurinclusieve energietransitie

De provincie Gelderland heeft financiering voor natuurinclusieve energietransitie aan ons toegekend. De afgelopen jaren hebben we ons al volop ingezet voor de noodzakelijke energietransitie. Daarbij onderkennen we ook de zorgen en de risico’s voor de natuur. We zijn daarom actief op zoek gegaan naar hoe het beter kan. Inmiddels hebben ...
Meer Lezen
koeien

Stikstof: voortvarende aanpak nodig voor natuurherstel

De stikstofcrisis is weer volop in de aandacht. Diverse adviesrapporten zijn verschenen. Gelderland maakt de definitieve versie op voor de Gelderse Maatregelen stikstof. Wij zijn blij met de aandacht voor het grote probleem, maar missen een aanpak die op korte termijn voldoende vrucht afwerpt. Optelsom Wij constateren dat de optelsom ...
Meer Lezen
Interview erevoorzitter Ad Lansink: 'Overbrug tegenstellingen'

Interview erevoorzitter Ad Lansink: ‘Overbrug tegenstellingen’

Nee, aan ‘een uurtje’ hadden we bepaald niet genoeg. Herinneringen ophalen met erevoorzitter Ad Lansink betekent twee uur ademloos luisteren naar verhalen waarin Ruud Lubbers en prins Carnaval in één adem genoemd worden. Hij schetst met groot gevoel voor detail en anekdote een tijdsbeeld waarin het CDA nog 49 zetels ...
Meer Lezen
Aan het laden...