Skip navigation MENU

Nieuws

Integreer natuur en landschap in de energiestrategie, natuur en landschap

Terugblik Geef om Gelderland: vergroening RES

Dinsdag 27 oktober was er weer een Geef om Gelderland-bijeenkomst. Dit keer stond de vergroening van de RES op de agenda. We hebben de inzet van Natuur en Milieu Gelderland in de RES toegelicht, waarbij we het belang van samenwerking met lokale natuurgroepen benadrukten. Die lokale kennis is nodig voor ...
Meer Lezen
Doe mee: Plan Boom voor eigen tuin

Doe mee: Plan Boom voor eigen tuin

Tien miljoen bomen planten, dat is de ambitie van Plan Boom. Dat is het doel van Plan Boom in de komende vier jaar en iedereen kan daaraan bijdragen. Beginnerspakket Plan Boom heeft een pakket samengesteld met drie inheemse boompjes: de mispel, gele kornoelje en de gewone vlier. Met hun kleur ...
Meer Lezen
Zienswijze railterminal Gelderland ingediend

Zienswijze railterminal Gelderland ingediend

Natuur en Milieu Gelderland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-inpassingsplan voor Railterminal Gelderland. Het is positief dat het plan tegemoet komt aan diverse eerder gemaakte opmerkingen. Wij hebben daarom nu een beperkte zienswijze ingediend. Daarbij hebben we gekeken naar hoe de Railterminal Gelderland bijdraagt aan: het terugdringen van automobiliteit ...
Meer Lezen
Meldpunt lichthinder geopend

Meldpunt lichthinder geopend

Natuur en Milieu Gelderland lanceert samen met de andere Natuur en Milieufederaties een meldpunt lichthinder. Op www.maghetlichtuit.nl kan iedereen foto’s plaatsen van overbodige verlichting, bouwlampen die hinder veroorzaken of bedrijven die de hele nacht licht laten branden en waar je als omwonende last van hebt.  Uit onderzoek van RIVM blijkt dat ...
Meer Lezen
Masterclass RES 'Aan de slag met 50% lokaal eigendom'

Masterclass RES ‘Aan de slag met 50% lokaal eigendom’

Minstens vijftig procent lokaal eigendom van wind- of zonneprojecten, die ambitie staat in het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën (RES). Hoe krijg je dat voor elkaar?  De Participatiecoalitie organiseert de inspirerende en praktijkgerichte masterclass 'Aan de slag met vijftig procent lokaal eigendom'. Deze keer speciaal voor gemeenteambtenaren en geïnteresseerden in ...
Meer Lezen
Algemene ledenvergadering Natuur en Milieu Gelderland: 11 november

Algemene ledenvergadering Natuur en Milieu Gelderland: 11 november

De algemene ledenvergadering van Natuur en Milieu Gelderland komt er aan, op 11 november a.s.  De vergadering wordt gehouden via Zoom en duurt van 19:00 tot uiterlijk 21:00. Tijdens de vergadering zullen we onder andere een statutenwijziging en de begroting en het jaarplan van 2021 bespreken. Meld je hier aan voor ...
Meer Lezen
Nacht van de Nacht lezingen gaan live!

Nacht van de Nacht lezingen gaan live!

Tijdens de Nacht van de Nacht van zaterdag 24 oktober is er dit jaar op Facebook en Youtube een avondvullend programma te zien. Een uiteenlopend programma voor kinderen en ouderen en met bijdragen van o.a. Govert Schilling, Andre Kuipers, nachtfotograaf Johan van der Wielen en professor Joke Meijer. Het programma ...
Meer Lezen
Nieuw Europees landbouwbeleid blokkeert transitie naar duurzame landbouw

Nieuw Europees landbouwbeleid blokkeert transitie naar duurzame landbouw

Morgen (vrijdag 23 oktober) is de eindstemming over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Het ziet er slecht uit voor natuur en milieu. Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide maakte een statement, waarin ze pleiten voor het insluiten van biodiversiteits- en klimaatdoelen in de toekomst van het GLB. Het statement ...
Meer Lezen
Nieuw fonds voor duurzame buurtprojecten

Nieuw fonds voor duurzame buurtprojecten

Heb je een leuk idee voor een duurzame activiteit in je buurt, kijk dan eens naar het nieuwe Buurtfonds van de Postcodeloterij. Daar kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Voor het fonds komen projecten in aanmerking die bijdragen aan een leefbare buurt, die de omgeving duurzamer en ...
Meer Lezen
Aan het laden...

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam