Gespreksavond in Terborg met Meino Smit: Naar een gezonde landbouw in 2040

Gespreksavond in Terborg met Meino Smit: Naar een gezonde landbouw in 2040

28 september 2023
Aanvang 20:00 (welkom vanaf 19:30)

  • Organisatie: Stichting Natuur en Milieu Aalten en Stichting Leven met de Aarde
  • Inschrijven bij: Lies Visscher
  • Kosten: De toegang is gratis. Een donatie wordt op prijs gesteld.

Gespreksavond in Terborg met Meino Smit: Naar een gezonde landbouw in 2040

Hoofdstraat 91, 7061 CJ Terborg, Netherlands

Het kan, problemen oplossen in de landbouw en andere sectoren! Benieuwd?

Als er één plek is in Nederland waar vernieuwing in de landbouw plaats kan vinden dan is het de Achterhoek. Er zijn al veel initiatieven, Bodemboeren. Vruchtbare Kringloop, Achterhoek kunstmest vrij, Agroforestry. Door het ministerie van LNV is de Achterhoek aangewezen als innovatieregio voor kringlooplandbouw. Er zijn veel gemeenten in de Achterhoek waarin deze ontwikkeling in de kinderschoenen staat. Van elkaar leren, elkaar waarderen, is essentieel. Laat goede voorbeelden meer bekend worden en de korte kringlopen zichtbaar.

Meino Smit komt enkele malen naar de Achterhoek om te spreken over zijn boek “Naar een duurzame landbouw in 2040”. Meino studeerde aan de WUR en is gepromoveerd op dit onderwerp. Naar een duurzame landbouw in 2040. De uitdaging is een weg te vinden die berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en planeet met elkaar in balans zijn. Waarbij de arbeid voldoende wordt beloond.

U kunt tot 15 september vragen voor Meino Smit inleveren, maar ook tijdens het gesprek kunt u vragen stellen. Er is gelegenheid het boek van Meino Smit te kopen à 34,50 per boek. Graag met contant geld betalen.

Meer informatie en aanmelden bij Lies Visscher liesvisscher2022@outlook.com.