Skip navigation MENU

Nieuws

Campagne voor biodiversiteit: maak grijs groener

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen biodiversiteit belangrijk vinden, maar toch weet bijna twee derde van Nederland niet waar het voor staat. Laat staan hoe we biodiversiteit kunnen beschermen en herstellen. De publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren. Biodiversiteit is essentieel […]

Jongeren denken met game na over energie en landschap

Op 7 oktober jl. hebben tien jongeren via de online We Energy Game meegedacht over duurzame energievoorziening en de daarbij horende ingrepen in het landschap. In het spel konden ze landelijke en stedelijke gebieden inrichten met de opdracht om dat energieneutraal te doen. De ingrepen in het landschap hadden consequenties voor Productie, People, Planet, Profit […]

Activiteit Geef om Gelderland: Hoe vergroen je de RES in jouw regio?

Webinar, dinsdag 27 oktober, 19.30-21.00 uur Je snapt dat we fors moeten inzetten op duurzame energie, maar dan wel goed landschappelijk ingepast en niet ten koste van de natuur. En je zou daar graag wat aan bijdragen. Dan is het tweede webinar van Geef om Gelderland echt iets voor jou! In Gelderland is deze zomer […]

Reactie op wetsvoorstel stikstof

Door te kiezen voor 26 procent in plaats van de benodigde 50 procent stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen natuur- en milieuorganisaties*, waaronder de Natuur en Milieufederaties, in reactie op het stikstofwetsvoorstel. De organisaties doen een dringend […]

Nacht van de Nacht lezingen gaan live!

Tijdens de Nacht van de Nacht van zaterdag 24 oktober zenden we op Facebook een avondvullend programma uit. Een uiteenlopend programma voor kinderen en ouderen en met bijdragen van o.a. Govert Schilling, Andre Kuipers, nachtfotograaf Johan van der Wielen en professor Joke Meijer. Het programma start om 19 uur en gaat door tot 23 uur. […]

Aanbevelingen uit de praktijk voor warmtebeleid gemeenten

Eind 2021 moeten Nederlandse gemeenten een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Daarin komt te staan op welke datum woonwijken van het gas af gaan en hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Transitievisies Warmte zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en de verduurzaming van Nederland te versnellen. In de publicatie ‘Transitievisie Warmte in de praktijk’ bundelden […]

Handreiking: natuur en landschap in Regionale Energiestrategie

Natuur en landschap verdienen een volwaardige plek in de regionale energiestrategieën. Maar nu de dertig concept-regionale energiestrategieën (RES) zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat ecologische en landschappelijke belangen in veel regio’s vooruit worden geschoven of dat een degelijke onderbouwing ontbreekt. Uit een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties blijkt dat er in ruim twintig RES-regio’s nog geen […]

Arnhemse wereldverbeteraars gezocht voor Dirk Zeldenrust duurzaamheidsprijs

Ben jij bezig met een mooi duurzaam project in Arnhem? Meld je aan en wie weet krijg jij de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs van 5000 euro! Dirk Zeldenrust, in 2017 op 62-jarige leeftijd overleden, was een Arnhemse wereldverbeteraar bij uitstek. Om Dirks gedachtengoed en dadendrang in ere te houden heeft een aantal getrouwen rond Dirk, de […]

Steun Europese petitie voor eerlijke voedselprijzen

Minister Schouten is om! Ze gaat onderzoek doen naar een eerlijke vleesprijs en of een meerprijs op vlees duurzame veehouders kan helpen. Volgende stap: Europa! Daarom steunen we van harte de petitie van de TAPP-coalitie aan de Europese Commissie om minder subsidies te geven aan vlees- en zuivelproducenten en meer subsidies aan duurzame groente- en […]

Ruim 30 enthousiaste mensen bij eerste activiteit Geef om Gelderland

Op 30 september hielden we ons eerste online webinar voor het nieuwe traject Geef om Gelderland. We hadden met Tjitske Ypma een leuke gastspreekster. Tjitske vertelde over haar ervaringen met het opzetten van een stuk openbaar groen naast een basisschool in Eefde. Daar plantten leden van de plaatselijke ponyclub dit voorjaar een mooie eetbare haag. […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam