Skip navigation MENU

Zorgen over voorstel glastuinbouw van provincie

Het toestaan van solitaire kassen tot vijf hectare en ondersteunende kassen tot twee hectare, daar ontstaat ruimte voor in actualisatie 8 van de Omgevingsverordening. We maken ons daar zorgen over. Het verbaast ons ook: in het verleden is met succes gewerkt aan glastuinbouwconcentratie en beperkingen voor solitair gelegen bedrijven. Dat beperkt de verrommeling van het […]

Aan de slag met Menu van morgen in horeca, zorg, retail en supermarkt

Natuur en Milieu Gelderland gaat met tal van partners aan de slag met het verduurzamen van het voedselaanbod. Focus ligt daarbij op meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen. Ook is er aandacht voor meer lokale, duurzame producten op de kaart en in het schap. Het programma start in januari 2022 met de naam ‘Gelderland […]

Is er een alternatief voor de houtkachel?

Is er een alternatief voor de houtkachel? Als ik aan een brandend haardvuur denk, dan geeft dat me een gevoel van ontspanning en gezelligheid. Ik staar naar de bewegende vlammen en gesprekken worden vanzelf intiemer en warmer. Nu de dagen korter worden en we ons naar de feestdagen bewegen, zie je dat veel mensen hun […]

Urgentie en inspiratie: volg onze jubileumbijeenkomst live

Nadenken over de toekomst vergt geen uitstel. Ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan organiseren we op vrijdag 26 november onze hybride jubileumbijeenkomst #Gelderland2071. Met inspirerende, veelbelovende jonge sprekers, met een persoonlijk en intelligent betoog van onze directeur Petra Souwerbren en verrassende inbreng van literatuur, muziek en kunst brengen we urgentie en inspiratie voor de komende […]

Jubileumbijeenkomst live gaat door – ook online te volgen

We zijn heel blij dat onze jubileumbijeenkomst op 26 november a.s. kan doorgaan! We kijken uit naar inspiratie door jong en oud, wetenschappers, politici en kunstenaars. Natuur en Milieu Gelderland bestaat vijftig jaar. Wij vinden dat een goed moment om – ook – naar de toekomst te kijken. Tijdens de feestelijke bijeenkomst zullen we ingaan […]

Gelderland natuurinclusief in 2071

Door Bas Breman* De laatste jaren is natuurinclusief ‘the talk of the town’, ook in Gelderland. Op allerlei plekken ontstaan initiatieven om natuur onderdeel te maken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals voedselproductie, stedenbouw en klimaatadaptatie. Deze ontwikkelingen zijn vaak nog bescheiden van omvang. In de Natuurverkenning onderzoeken we wat het zou betekenen als deze ontwikkelingen op […]

Nieuw mestbeleid vereist grootschalige transitie landbouw

Landelijke natuurorganisaties spreken hun zorgen uit over het nieuwe mestbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het zal er niet toe leiden dat ons water in 2027 schoon is en voldoet aan de Europese waterdoelen. Alleen een grootschalige duurzame transitie van de landbouw kan daarvoor zorgen. Dit schrijven Natuurmonumenten, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland […]

Boomplantinitiatieven in Malden en de Ooijpolder

Het Emmerik Milieu Fonds is een familiefonds dat financiële ondersteuning geeft aan projecten gericht op duurzaamheid, milieu en bomenaanplant. Zij wilden graag via Plan Boom de aanplant van bomen in de omgeving van Nijmegen financieel ondersteunen. Wij hebben hen gekoppeld aan twee projecten: één in de Ooijpolder en één in Malden. Bomen planten in Malden […]

Schone lucht en kachel stoken. Hier kun je op letten.

Door de komst van het najaar en de hoge gasprijzen gaan veel mensen weer aan de slag met het stoken van hout. Maar houtrook kan veel overlast geven voor de buren en negatieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Gelukkig kunnen kachelstokers veel doen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Hoewel wij als Natuur en […]

Winnaars fotowedstrijd bekend

We hebben genoten van de inzendingen voor onze fotowedstrijd ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Natuur en Milieu Gelderland. Uiteindelijk gaat de prijs naar Lilian van den Brink en Erik van der Ploeg. Zij mogen een dag op pad met gerenommeerd natuurfotograaf Jan Vermeer. Categorie Gelderse natuur Oordeel van de jury over deze foto: […]