Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Voorzieningen voor vogels en vleermuizen

De Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg gaan aan de slag voor vogels en vleermuizen. De gemeenten gaan er op inzetten dat bij renovatie en nieuwbouw op voorhand rekening wordt houden met vogels en vleermuizen. Wellicht ook een idee voor uw gemeente?

Vanwege moderne bouwmethoden, waarbij gebouwen beter worden geïsoleerd en afgedicht, zijn er voor stadsvogels en vleermuizen steeds minder plekken te vinden waar zij kunnen schuilen. Zo heeft de huismus het bijvoorbeeld zwaar te verduren en zijn de aantallen de afgelopen dertig jaar gehalveerd. Ook gierzwaluwen en vleermuissoorten als dwergvleermuis en laatvlieger komen in het gedrang.

Bij renovatie en nieuwsbouw gaan de Brabantse gemeenten voorzieningen treffen voor vogels en vleermuizen. Bijvoorbeeld door zogeheten neststenen in te metselen, of te bouwen op een wijze waarbij een gebouw ook voor vleermuizen interessant wordt. Vaak verblijven vleermuizen bijvoorbeeld in de spouw. Tevens denkt men aan het beter toegankelijk maken van kerktorens en -zolders. De aanwezigheid van vogels en vleermuizen geven meer leven in de stad, en het is ook zo dat gierzwaluwen bijvoorbeeld grote aantallen muggen en vliegen eten.

Naast Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging zijn ook woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers bij het project betrokken. De gemeenten willen daarbij een voorbeeld geven voor natuurinclusief bouwen. In de gemeente Tilburg laten de eerste projecten al leuke resultaten zien. De provincie Brabant ondersteunt het project financieel met bijna 500.000 euro.

Meer lezen: http://www.vleermuizeninbrabant.nl/