Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Voedsel en natuurinclusieve landbouw

Gelderland is Nederlands koploper met het aantal biologische en andere natuurinclusieve boeren. Deze enthousiaste pioniers dragen bij aan herstel van landschap, biodiversiteit, dierenwelzijn, minder stikstofuitstoot en lagere klimaatbelasting van ons voedsel. Dat verdient steun! Stimuleer deze ontwikkelingen door:

  • het goede voorbeeld te geven bij eigen inkoop en in het bedrijfsrestaurant;
  • stimulans van lokale/regionale samenwerking voor korte en duurzame voedselketens;
  • het stimuleren van lokale voedselinitiatieven, zoals coöperaties, voedselbossen en buurtmoestuinen.

Praktische tips en achtergrondinformatie

 

Good Food Club

De Good Food Club is een landelijk project van de Natuur en Milieufederaties om gezond, lokaal en duurzaam eten te promoten. Een website met informatie en duurzame adressen van aanbieders van natuurvriendelijke en duurzame producten in je buurt. Wat een mooie stap zou het zijn als de gemeente catering van bijeenkomsten bij deze aanbieders afneemt en deze producten in de bedrijfskantine aanbiedt!

Inspiratieblog stoere boeren

Op onze website laten wij Gelderse boeren aan het woord over hoe zij duurzaamheid en natuur integreren in hun manier van werken. Ter inspiratie! Lees meer >>

Voedselbossen

Wij organiseren, in samenwerking met Stichting Agroecologie Gelderland, de cursus Voedselbos ontwerpen (start 28 mei 2021). Lees meer >>

Natuurinclusieve landbouw

  • Wij zijn mede-initiatiefnemer en penvoerder van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten en brengt boeren en burgers bij elkaar. Wij werken samen met de provincie, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en lokale stichtingen. Lees meer >>
  • In het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland beschrijven we onze ambities: in 7 jaar alle Gelderse landbouwgronden minimaal op basisniveau natuurinclusief (download pdf).

Visie op stikstof

  • Wat kunnen gemeenten doen in stikstofbeleid? We schreven een handreiking: Handreiking rol gemeenten in stikstofaanpak (dec. 2021).
  • Veel natuurgebieden hebben te maken met een overbelasting door stikstof. De intensieve landbouw is één van de bronnen. In Stikstof – de crisis voorbij dragen wij uit hoe we een structurele oplossingen voor ons zien: een integrale aanpak voor de toekomst, die zekerheid geeft aan agrarische ondernemers en ook aandacht besteedt aan andere grote opgaven waar we voor staan (download pdf).
  • Samen met natuurorganisaties schreven we een brief aan Tweede Kamer, met ons standpunt over de spoedwet aanpak stikstof (download pdf)