Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Al bijna 50 jaar aan de slag voor een mooier Groesbeek

Dit jaar staat voor ons in het teken van ons jubileum. Maar wij hadden die 50 jaar nooit gehaald zonder de vele lokale groepen die zich samen met ons al tientallen jaren inzetten voor een mooiere provincie. Daarom leek het me mooi om hier enkele successen uit te lichten van een lokale natuurvereniging die ook […]

#Gelderland2071: publiek debat ruimte en landschap

Denk eens terug aan 1971. Hadden we ons een concrete voorstelling kunnen maken van de wereld nu? Echt niet. Net zomin weten we nu hoe de wereld er over vijftig jaar uitziet. Toch hebben de keuzes die we nu maken over ruimte en landschap gevolgen tot ver voorbij onze eigen generatie. Daarom starten we dit […]

Interview erevoorzitter Ad Lansink: ‘Overbrug tegenstellingen’

Nee, aan ‘een uurtje’ hadden we bepaald niet genoeg. Herinneringen ophalen met erevoorzitter Ad Lansink betekent twee uur ademloos luisteren naar verhalen waarin Ruud Lubbers en prins Carnaval in één adem genoemd worden. Hij schetst met groot gevoel voor detail en anekdote een tijdsbeeld waarin het CDA nog 49 zetels had in de Tweede Kamer […]

Impactrapportage 2020

Samen kun je meer dan alleen. Daarom bundelen we als Natuur en Milieu Gelderland de lokale krachten om ons ook op provinciaal niveau sterk te maken voor de natuur. We zijn blij dat we ook samenwerken met Natuur en Milieufederaties in alle andere provincies. Op al die niveaus verbinden we burgers, organisaties, overheden en bedrijven […]

Bij het vijftigjarig jubileum: ‘Een waakhond die samenwerking zoekt’

Een gesprek met voorzitter Dirk van Uitert en directeur Petra Souwerbren In de vroege jaren zeventig belandde het ‘milieu’ stevig op de agenda. Vanuit vaak lokale bewegingen tegen milieuvervuilende praktijken in de omgeving ontstond de behoefte een sterke stem te laten horen op provinciaal niveau. Zo zag op 20 juli 1971 de ‘Gelderse Milieuraad’ het […]

Postcodeloterij verlengt samenwerking Natuur en Milieufederaties

Postcode loterij verlengt samenwerking met Natuur en Milieufederaties. De Natuur en Milieufederaties zijn verheugd om te kunnen melden dat ook de komende vijf jaar de samenwerking met de Nationale Postcode Loterij wordt verlengd. Sinds 1996 ontvangen de Natuur en Milieufederaties een bijdrage om te werken aan een mooi en duurzaam Nederland. Recentelijk is de samenwerking […]

Partner van de G1000Landbouw

Natuur en Milieu Gelderland is partner geworden van het mooie initiatief G1000Landbouw. Doel is het doorbreken van polarisatie en impasse en het faciliteren van een onafhankelijke dialoog, met als resultaat ‘burger-besluiten’ die via de Tweede Kamer aan het kabinet worden voorgelegd. Dit resultaat levert bouwstenen op voor toekomstig beleid. De dialoog vindt plaats in een […]

Resultaten 2020

Het Jaarbericht over 2020, waarin wij verslag doen van ons werk in het enerverende jaar 2020, is gepubliceerd. We begonnen het jaar met het formuleren van onze Meerjarenstrategie 2020-2024. Een inspirerend en uitnodigend vormgegeven document dat uitnodigt tot lezen en meedoen, zo hopen wij. Heel blij en trots zijn we met de samenwerking in het […]

Onze ambities voor 2021

We zetten ons ook in 2021 samen in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om onze krachten zo effectief mogelijk in te zetten hebben we de volgende prioriteiten bepaald. Biodiversiteit, natuur en landschap Wij leveren inbreng voor goede borging van landschap, natuur en milieu in het omgevingsbeleid. Wij denken mee over zorgvuldig ruimtegebruik en herstel […]

Algemene ledenvergadering Natuur en Milieu Gelderland: 11 november

De algemene ledenvergadering van Natuur en Milieu Gelderland komt er aan, op 11 november a.s.  De vergadering wordt gehouden via Zoom en duurt van 19:00 tot uiterlijk 21:00. Tijdens de vergadering zullen we onder andere een statutenwijziging en de begroting en het jaarplan van 2021 bespreken. Meld je hier aan voor de ledenvergadering op 11 november. […]