Skip navigation MENU

Waterbeheer – tips voor inspraak

Nu in Limburg, Duitsland en België het water door de straten dendert en de huizen vollopen, staat de noodzaak van goed waterbeheer pijnlijk scherp op het netvlies. Niet voor niets is de vraag ‘Water: vriend of vijand?’ al eeuwen een belangrijk vraagstuk voor Nederland. Water in het omgevingsbeleid  Verdroging en periodieke wateroverlast vragen een adaptief […]

Keus voor wind en zon onvermijdelijk

In de Gelderlander verscheen op 26 juni een iets ingekorte versie van onderstaand opinieartikel over wat als een ‘duivels dilemma’ kan voelen: Gaan we over naar duurzame energie ten koste van de natuur of beschermen we de natuur ten koste van het klimaat? Wat te doen? Waarom de energietransitie pijn doet, maar toch door moet […]

Zienswijze ingediend Regionaal Waterprogramma 2021-2027

Mede namens namens Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen hebben wij op 21 juni bij de provincie een zienswijze ingediend op het ontwerp Regionaal Waterprogramma. Je vindt de zienswijze hier.  

Masterplan IJsselvallei presenteert zich

De westelijke IJsselvallei is het gebied tussen de IJssel en het Veluwemassief, tussen Dieren en Hattem. Op initiatief van de VeluweAlliantie is een Masterplan IJsselvallei opgesteld. In eerste instantie kwam dit voort uit de wens om de IJsselvallei aantrekkelijker te maken voor toeristen om zo de druk op de Veluwe te verlichten. Deze opdracht is […]

Ontwerp-omgevingsverordening actualisatie nr. 8

Sinds een paar weken ligt actualisatie 8 van de omgevingsverordening ter inzage. Via https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie is te lezen om welke onderwerpen het gaat. De vorige actualisatie, nummer 7, is heel recent vastgesteld: op 31 maart 2021. Het doel van actualisaties 7 en 8 is dat de Omgevingsverordening in de pas loopt met de Omgevingswet. Via een […]

Top tien duurzame doelen voor Gelderse gemeenten

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een enorme kans om duurzame doelen in lokaal beleid op te nemen! INSPIRATIE VOOR GEMEENTEN Met de brochure Top tien duurzame doelen voor Gelderse gemeenten bieden wij je inspiratie en voorbeelden van haalbare, duurzame doelen voor lokaal beleid op tien urgente dossiers. Deze maatregelen verbeteren de directe leefomgeving van inwoners […]

Natuur en Milieufederaties blij met voorstel voor gezamenlijke aanpak stikstof

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland hebben op 25 mei een versnellingsplan gepresenteerd om uit de stikstofimpasse te komen. In dat voorstel is uiteengezet hoe zij samen in een versneld tempo de uitstoot van stikstof willen terugdringen. “Daar waar de huidige wet een vermindering van de stikstofuitstoot van 26 procent als […]

Dag van de Biodiversiteit – 22 mei

Wat is biodiversiteit eigenlijk? Kort gezegd de verscheidenheid aan planten en dieren. Een grote diversiteit is van enorm belang voor de natuur en voor onze samenleving. Bijvoorbeeld om gewassen te bestuiven, voor een goed waterdoorlatende bodem of om medicijnen te maken. Omdat dieren en planten  (en mensen) van elkaar afhankelijk zijn in voor voedsel en […]

Steun ook het Aanvalsplan Grutto

De grutto is onze nationale vogel. Ruim tachtig procent van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we afstevenen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet het kabinet stevige maatregelen nemen, voor […]

Gezamenlijke zienswijze waterschap Vallei en Veluwe ingediend

Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten, de Bekenstichting, het Geldersch Landschap, het Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op het waterbeheerplan van de Waterschap Vallei en Veluwe. Dit plan draagt de naam Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027. In de zienswijze spreken we waardering uit voor het werk van de afgelopen jaren […]