Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Meer biodiversiteit: dit kan de gemeente de komende 4 jaar doen

Wat kunnen gemeenten doen voor het beschermen en versterken van de biodiversiteit? We hebben een flyer gemaakt van mogelijke maatregelen. Gemeenten werken daarmee aan verschillende doelen tegelijk: waterbeheer, tegengaan van hittestress en klimaatverandering en zelfs sociale cohesie. Daarbij geven we ook voorbeelden van Gelderse gemeenten die hier mee aan de slag zijn gegaan. Biodiversiteit in […]

A15: verlenging mogelijk zonder vernietiging van natuur

Weer is een stikstofschandaal is blootgelegd: provincies verlenen vergunningen die leiden tot meer uitstoot van stikstof. Het CBS meldt dat de emissies in 2020 zijn gestegen met 4,5 procent. En dat terwijl de politiek het oplossen van het stikstofprobleem als topprioriteit heeft benoemd. De verlenging van de A15 is een van de grote dossiers waar […]

Stikstof en natuur: wat doen wij?

‘Stikstof’ is een speerpunt voor ons als Natuur en Milieu Gelderland. De stikstofcrisis heeft nu een eigen minister gekregen. Daarmee is opnieuw het belang van dit probleem bevestigd. Wat is onze inzet op dit onderwerp en welke voortgang zien we? Wat is stikstof ook alweer en waarom is het een crisis? Dat hebben we onder […]

Jaarbericht over 2021 gepubliceerd

In 2021 bestond onze organisatie vijftig jaar. ‘Is dat een reden om te vieren?’ vraagt onze voorzitter zich af. De zorg om natuur en leefomgeving is ook na vijftig jaar nog actueel en urgent. Maar als één ding ons geraakt heeft tijdens dit jubileumjaar is het dat de inzet voor natuur en milieu van generatie […]

Steun voor bewonersplan Nationaal Park Veluwezoom

Als Natuur en Milieu Gelderland hebben we van harte het manifest mede-ondertekend dat bewonersgroepen uit de dorpen rondom Nationaal Park de Veluwezoom hebben opgesteld. Dit manifest legt de vinger bij de zwakke plek in het principeplan ‘Welkom Veluwezoom’. In dit principeplan komen maatregelen voor natuurontwikkeling namelijk nauwelijks aan de orde. Doel van het manifest Het […]

Training ‘energieboswachter’ start in april

Tijdens deze training van zeven avonden, verspreid over twee maanden, word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve […]

Lokale natuurbescherming: waar moet je op letten?

Burgers en lokale groepen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de natuur in hun omgeving. Daarbij is het handig te weten hoe bestuurlijke processen zijn ingericht, welke wet- en regelgeving van toepassing is en wie betrokken zijn bij de besluitvorming. Waar moet je op letten? Dit artikel is gebaseerd op een webinar […]

Verbinder in actie: Erik-Jan Bijleveld en het Platform Natuurinclusieve Landbouw

Stel, iedereen is enthousiast en denkt: ‘ja, laten we hier in Gelderland wat mee doen.’ Maar hoe dan verder? Wie neemt het voortouw? Wie zet partijen om de tafel en gaat vol aan de slag terwijl je niet precies weet wat het oplevert?” Erik-Jan is er trots op dat Natuur en Milieu Gelderland die rol […]

Noordtak Betuwelijn?

Noordtak Betuwelijn tast landschap aan en biedt geen meerwaarde De Tweede Kamer heeft om een nieuw onderzoek gevraagd naar de aanleg van de Noordtak Betuwelijn. In 2014 is dit plan voor een nieuwe goederenspoorlijn in de la verdwenen, na Gelderse bezwaren van o.a. Natuur en Milieu Gelderland. Grote bezwaren tegen de Noordtak zijn de onomkeerbare […]

Landschap en ruimte in #Gelderland2071

Omdat onze ‘voorganger’ de Gelderse Milieuraad in 1971 is opgericht, bestond Natuur en Milieu Gelderland in 2021 vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben wij niet alleen willen teruggekeken, maar keken we ook vijftig jaar vooruit. We dachten na over de vragen hoe Gelderland er dan uitziet, en vooral hoe we wíllen dat Gelderland er dan […]