Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Kansen om voorop te lopen in circulaire agro-economie

“Het is noodzakelijk om ons voedselsysteem bij te stellen zodat het duurzaam is voor de toekomst.  Circulaire landbouw betekent dat er in principe geen grondstoffen verloren gaan. Met innovatie kan deze kringloop vergaand gesloten worden: wat je overhoudt is grondstof voor een nieuw product,” zegt onze directeur Petra Souwerbren in een interview met het tijdschrift […]

Jaarbericht over 2021 gepubliceerd

In 2021 bestond onze organisatie vijftig jaar. ‘Is dat een reden om te vieren?’ vraagt onze voorzitter zich af. De zorg om natuur en leefomgeving is ook na vijftig jaar nog actueel en urgent. Maar als één ding ons geraakt heeft tijdens dit jubileumjaar is het dat de inzet voor natuur en milieu van generatie […]

Verbinder in actie: Erik-Jan Bijleveld en het Platform Natuurinclusieve Landbouw

Stel, iedereen is enthousiast en denkt: ‘ja, laten we hier in Gelderland wat mee doen.’ Maar hoe dan verder? Wie neemt het voortouw? Wie zet partijen om de tafel en gaat vol aan de slag terwijl je niet precies weet wat het oplevert?” Erik-Jan is er trots op dat Natuur en Milieu Gelderland die rol […]

Wilde gans op het menu – een duurzame optie?

Ger van Hout, jager en lid van Natuur en Milieu Gelderland, heeft ons uitgedaagd. Past ganzenvlees in een duurzaam (kerst)menu, dat voortkomt uit planmatig faunabeheer? Nederlanders kiezen steeds vaker bewust wat zij eten. Is het gezond voor mij, heeft het dier een goed leven gehad, komt het van ver of dichtbij? Allemaal vragen die meespelen […]

Knelpunt bij natuurinclusieve landbouw aangekaart

De interesse onder Gelderse boeren voor natuurinclusieve landbouw stijgt. Het Platform Natuurinclusieve Landbouw stimuleert boeren om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om natuurbeheer in te passen, door het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen en andere projecten. Al 2400 boeren in Gelderland voeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit en deze aantallen nemen toe. Daarmee is een […]

Regeerakkoord: eerste stap naar natuurinclusieve samenleving

Het regeerakkoord, dat gisteren werd gepresenteerd, is een eerste stap in de richting van een natuurinclusieve samenleving. We waarderen de hoge ambities, maar uiteindelijk dienen we natuur, milieu en klimaat alleen als we de voornemens ook realiseren. Het nieuwe kabinet zet volgens de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) stappen in de richting van een natuurinclusieve samenleving. […]

Gelderland van Morgen, meer plantaardig voedsel en minder voedselverspilling

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met Greendish en tal van partners aan het verduurzamen van het voedselaanbod in Gelderland. Focus ligt daarbij op meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen. Ook is er aandacht voor meer lokale, duurzame producten op de kaart en in het schap. Het programma is gestart in januari 2022 met […]

Zelf oogsten op Landgoed de Brouwketel

Op de akker van landgoed de Brouwketel in de Huissense waard ligt de zelfoogsttuin van Vivian van der Torren. Inwoners uit Huissen, Angeren en omstreken komen er graag om hun verse groente te oogsten. “Het aantal abonnees op onze tuin groeit. Sinds corona hebben meer mensen het idee dat het anders moet”. “Van huis uit […]

Inspraak over intensieve veehouderij bij Provinciale Staten

Op woensdag 1 december heeft Provinciale Staten een oordeelsvormende vergadering over de intensieve veehouderij. Wij maken gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. De belangrijkste punten die we naar voren brengen, zijn: Ontwikkel visie op toekomst van de veehouderij en een ruimtelijke zonering daarin. Wees eenduidig dat de huidige veestapel te groot is voor […]

Zorgen over voorstel glastuinbouw van provincie

Het toestaan van solitaire kassen tot vijf hectare en ondersteunende kassen tot twee hectare, daar ontstaat ruimte voor in actualisatie 8 van de Omgevingsverordening. We maken ons daar zorgen over. Het verbaast ons ook: in het verleden is met succes gewerkt aan glastuinbouwconcentratie en beperkingen voor solitair gelegen bedrijven. Dat beperkt de verrommeling van het […]