Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Brief met aanbevelingen aan minister om uit stikstofcrisis te komen

Het ministerie van LNV moet de kans grijpen om de landbouw van de toekomst vorm te geven, vinden negen natuur- en milieuorganisaties. In een brief aan minister Staghouwer geven ze handreikingen hoe die transitie vormgegeven kan worden, zodat boeren nu snel duidelijkheid en een duurzaam perspectief krijgen. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat de transitie […]

Dirk Apeldoorn & Harderwijk aan de slag met Gelderland van Morgen

Supermarktketen Dirk van den Broek doet mee met Gelderland van Morgen. Het gaat in drie winkels in Apeldoorn en Harderwijk aan de slag met twee trajecten: meer aandacht voor plantaardige producten en minder voedselverspilling. Uwe Saueressig, manager Algemene Zaken & kwaliteit/duurzaamheid Dirk van den Broek: “Als de resultaten positief zijn, wordt het landelijk beleid voor […]

Veel belangstelling voor fietsexcursie ‘Toekomst van de landbouw’

Op vrijdag 15 juli organiseerden we een fietsexcursie naar twee boeren die zich elk op eigen manier met natuurinclusieve landbouw bezighouden. De fietsexcursie is de eerste bijeenkomst rondom het thema ‘Toekomst van de landbouw’. Medewerker Welmoed Rijpkema geeft een kort verslag van een geslaagde excursie. Wat een mooie groep was het! De 40 geïnteresseerde deelnemers, […]

Veehouder in de Achterhoek blijft kansen zien

Het bedrijf van Martijn en Ursula te Brake in Winterswijk kent veel facetten van natuurinclusieve landbouw. Tijdens de bedrijfspresentatie somt Martijn dan ook een prachtig divers lijstje op van maatregelen: van uilenkasten, vlinderemmers, grasklaver, kruidenrijk grasland, compost tot aan beheer van 20 jaar oude kruidenrijke graslanden. Ook probeert hij via het voerspoor zijn stikstof te […]

Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

De Natuur en Milieufederaties steunen het Groenboerenplan* dat onder meer Caring Farmers en Herenboeren hebben opgesteld. Het Groenboerenplan bestaat uit 10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders. Het doel is een echte omslag van het landbouw- en voedselsysteem. Kies voor gezonde natuur en een vitale landbouwsector Boeren hebben van oudsher een sterke […]

Oproep voortzetten Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

“Stop niet met het succesvolle Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland!” Dat is de oproep aan de provincie van de partners in dit unieke Gelderse platform. Nu de voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen in maart 2023 zijn begonnen, wijzen zij op het belang van deze succesvolle samenwerking tussen natuur- en landbouworganisaties, overheden en gebiedspartijen. Samen werken deze partijen […]

Eke blikt terug op de pluktuinexcursie

Vorige week vrijdag, 17 juni, organiseerden we een pluiktuinexcursie naar drie pluktuinen in Wageningen. Onze collega Eke Kuiper blikt terug op een mooie ochtend. “Ik heb erg genoten van de excursie en alle enthousiaste deelnemers. Om te beginnen hadden we natuurlijk heerlijk zonnig weer, en dan is een wandeling over de Wageningse Eng al geen […]

Ingezonden: ‘Straks is de natuur klaar met ons’

Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, schreef onderstaand opiniestuk in het Algemeen Dagblad van 22 juni 2022, over de aanpak van de stikstofcrisis en de reacties daarop. Het valt haar op dat het waarom van de voorgestelde maatregelen en het belang van natuur daarbij maar zelden een rol speelt. Terwijl het […]

CHE in Ede: “Bewust worden van de impact van ons gedrag”

Christelijke Hogeschool Ede start met het programma Gelderland van Morgen, dat organisaties ondersteunt bij het ‘vergroenen’ van het voedselaanbod. De school gaat aan de slag met twee trajecten: meer plantaardige eiwitten op het menu en minder voedselverspilling. “Wij vinden het belangrijk om ons bewust te worden van de impact van ons consumptiegedrag op het milieu […]

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. De stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag, kopt NOS. “Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren doorkunnen met hun onderneming”, aldus de minister. Natuurorganisaties LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en […]