Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Biodiversiteit en duurzame energie: ‘Er kan veel meer dan nu gebeurt’

Biodiversiteit op wind- en zonneprojecten, dat kan! Met de training Energieboswachter van de Natuur en Milieufederaties heb je alle tools in handen om de biodiversiteit te verbeteren. “Er kan veel meer dan er nu gebeurt”, zegt oud-cursist Bert Lemmens van IVN Laarbeek. Bert Lemmens is na het volgen van de training Energieboswachter enthousiast over de […]

Steeds minder gas: wat kan de gemeente doen?

Gemeenten zijn belangrijke spelers in de ontwikkeling naar minder gasverbruik. De ongemakkelijke afhankelijkheid van Russisch gas is recent toegevoegd aan de andere goede redenen om energie te besparen en over te gaan naar duurzame energie: stoppen met fossiele brandstof, verminderen van schadelijke uitstoot en ook de situatie in Groningen. We hebben een aantal aandachtspunten op […]

Natuurvergunning Lelystad Airport afgewezen

In maart 2021 heeft Natuur en Milieu Gelderland een zienswijze ingediend tegen de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dit deden we samen met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Red de Veluwe en Gelders Particulier Grondbezit. In die zienswijze hebben wij zeer uitgebreid beargumenteerd waarom de onderbouwing van de aanvraag rammelt. Daarbij voerden we aan dat vrijwel […]

Natuur en Milieufederaties reageren op IPCC rapport

Vandaag bracht het VN Klimaatpanel IPCC een nieuw rapport uit met alarmerende bevindingen over ons klimaat. Klimaatverandering heeft ernstigere gevolgen voor natuur en mensen dan eerder werd gedacht. Lees het IPCC rapport Nu doorpakken Klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging voor de aarde. De wetenschap is al veel langer duidelijk hierover. Het IPCC-rapport bevestigt alleen […]

Zienwijze ingediend op kaders onderzoek windturbines en leefomgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het opnieuw vaststellen van ‘nationale windturbinebepalingen leefomgeving’. Hiervoor zal een milieueffectrapport worden opgesteld. In december publiceerde het ministerie een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ met betrekking tot dat milieueffectrapport. We hebben als gezamenlijke Natuur en Milieufederaties een zienswijze ingediend op deze notitie. Door in dit stadium al actief […]

Natuur en milieufederaties steunen petitie Natuurinclusief bouwen

De koepel van Natuur en Milieufederaties heeft zich als partner aangesloten bij de petitie voor natuurinclusief bouwen. Nederland gaat tot 2030 een miljoen huizen bouwen. Dat is een kans om het goede te doen voor onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat. Dit jaar vindt met de Omgevingswet een van de grootste wetswijzigingen plaats. […]

Onderzoek naar gedrag en mobiliteit in Ede

Maar liefst drie stagiaires gaan de komende maanden bij ons aan de slag. Varsha Beun, Suman Pherai en Elina Heeres doen de masterstudie “Behaviour Change” (gedragsverandering) aan de Radboud Universiteit. Zij gaan in Ede onderzoeken hoe ze mensen kunnen stimuleren met de fiets naar school, winkel of sportschool te gaan. Dit onder begeleiding van onze […]

BuurtGroenBedrijf Spijkerkwartier wint circulaire prijs

BuurtGroenBedrijf in het Arnhemse Spijkerkwartier wint de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief van Gelderland. Deze aanmoedigingsprijs is in het leven geroepen door Natuur en Milieu Gelderland en werd heel toepasselijk uitgereikt in de Week van de Circulaire Economie. Het BuurtGroenBedrijf mocht een prachtige circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen. Daarnaast mogen zij […]

Kansen om voorop te lopen in circulaire agro-economie

“Het is noodzakelijk om ons voedselsysteem bij te stellen zodat het duurzaam is voor de toekomst.  Circulaire landbouw betekent dat er in principe geen grondstoffen verloren gaan. Met innovatie kan deze kringloop vergaand gesloten worden: wat je overhoudt is grondstof voor een nieuw product,” zegt onze directeur Petra Souwerbren in een interview met het tijdschrift […]

Jaarbericht over 2021 gepubliceerd

In 2021 bestond onze organisatie vijftig jaar. ‘Is dat een reden om te vieren?’ vraagt onze voorzitter zich af. De zorg om natuur en leefomgeving is ook na vijftig jaar nog actueel en urgent. Maar als één ding ons geraakt heeft tijdens dit jubileumjaar is het dat de inzet voor natuur en milieu van generatie […]