Skip navigation MENU

Discussie over windmolens gemeente Bronckhorst

‘Een energieneutrale Achterhoek in 2030’. Dat is één van de doelstellingen die Achterhoekse gemeenten met elkaar 2013 afspraken. Daarvoor is een combinatie van energiebronnen nodig. Op 29 augustus a.s. houdt D66 Bronckhorst een discussieavond over de mogelijkheden van windenergie  binnen de gemeente. GNMF-medewerker Alex de Meijer zal een toelichting geven over de rol die windmolens […]

Geen windmolens op de Veluwe

Wij zijn een groot voorstander van opwekking van windenergie. Niet voor niets zijn we één van de stuwende krachten achter Windpark Nijmegen-Betuwe. Maar niet overal in Gelderland kunnen windmolens geplaatst worden. Samen met de andere grote Gelderse natuur-, landschaps- en landbouworganisaties vinden we dat windparken zoveel mogelijk op bedrijventerreinen en langs hoofdinfrastructuur moeten worden gebouwd. […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam