Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Vacature Bestuurslid Gelderse Natuur en Milieufederatie

De stem van natuur en landschap, leefmilieu en duurzaamheid in Gelderland, dat is de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De GNMF komt als onafhankelijke vereniging op voor de belangen van natuur en landschap, leefmilieu en duurzaamheid in Gelderland. Gesteund door een sterke achterban beschermt de GNMF de Gelderse natuur, helpt nieuwe natuur te realiseren en onze leefomgeving gezond en duurzaam […]

De GNMF zoekt een nieuwe voorzitter

Op de komende ALV treedt Jan Paul van Soest af en willen we stemmen voor een nieuw bestuurslid en tevens voorzitter kunnen benoemen. Het bestuur van de GNMF bestaat nu uit acht leden vanuit onze lidorganisaties, bedrijfsvrienden en individuele leden. Het bestuur vergadert zesmaal per jaar. Bij de samenstelling van het bestuur streven we naar […]