Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Plan voor 430 woningen in uiterwaarden Arnhem onverstandig

Het is onverstandig om 430 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. Nieuwbouw in deze flessenhals van de Rijn beperkt de mogelijkheden om in de toekomst de rivier veiliger te maken bij hoogwater. De huidige plannen zullen lokaal zelfs leiden tot een opstuwing van hoogwater bij de Drielsedijk. Dit schrijft Natuur en Milieu […]

Word ook Maas- en Waaljutter in gemeente Maasdriel

Woon jij in de gemeente Maasdriel en wil je met jouw vereniging de clubkas spekken? Meld je dan nu aan! Als Maas- en Waaljutters gaan verenigingen op 7 oktober aanstaande de uiterwaarden langs Maas en Waal schoonmaken. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage voor de vereniging. In acht gemeenten langs de Waal maken vrijwilligers de uiterwaarden […]

Geef je mening over het beheerplan voor de rivieren

De Waal, de IJssel en de Nederrijn vormen samen de Nederlandse Rijntakken. Binnen Europa is de natuur langs de Rijntakken heel bijzonder. Daarom zijn de Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Gelderland heeft een ontwerp beheerplan voor dit gebied gemaakt. Tot 20 juni ligt dit ter visie en kunnen zienswijzen worden ingediend. Op maandag […]

Uiterwaarden Oosterbeek vrij van paramotors

Waarnemend burgemeester Bloemers van de gemeente Renkum weigert alsnog toestemming voor het landen en opstijgen van paramotors in de uiterwaarden van Oosterbeek en Doorwerth. Tegen zijn eerdere toestemming hadden bewoners en natuurorganisaties bezwaar gemaakt. De burgemeester is afgelopen vrijdag tot de conclusie gekomen dat hij geen bevoegd gezag is en heeft de aanvraag doorgestuurd naar […]

Motie over programma Stroomlijn aangenomen

Gisteravond is een motie van PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi aangenomen. De regering wordt opgedragen in overleg met natuurorganisaties nog éénmaal te bezien of minder ingrijpende maatregelen een werkbaar alternatief kunnen vormen voor de massale bomenkap langs de rivieren in het kader van programma Stroomlijn. Het verwijderen van ruwe vegetatie en bomenkap zijn helaas al een […]