Skip navigation MENU

Nijmegen wint Stookjerijk Trofee 2016

Prijs voor groenste prestatie-afspraken De Nijmeegse huurders, woningcorporaties en de gemeente Nijmegen zelf zijn trotse winnaar van de Stookjerijktrofee 2016. De trofee is dinsdagavond tijdens de jaarlijkse Stookjerijk-bijeenkomst uitgereikt. Nijmegen heeft de trofee gewonnen vanwege de groenste prestatieafspraken. De Nijmeegse prestatieafspraken zijn zo groen omdat daar de energiedoelstellingen voor 2020 het meest ambitieus zijn, de […]

Arnhem en Nijmegen in race voor Stookjerijk trofee

Trofee voor groenste prestatieafspraken De gemeenten Almere, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle zijn door de Natuur- en Milieufederaties genomineerd voor de jaarlijkse Stookjerijk Trofee. Deze trofee wordt uitgereikt aan die gemeente die samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen de groenste prestatieafspraken heeft weten vast te stellen.

Wethouders ‘Wonen’ leren van elkaar

Het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen dient de betaalbaarheid van huurwoningen te versterken. Dit wil zeggen dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor huurders zouden moeten leiden. Dat stelden Gelderse wethouders Wonen, tijdens een bijeenkomst, waarin ze hun ervaringen bij het opstellen van prestatieafspraken uitwisselden. De bijeenkomst was een initiatief van de Gelderse Natuur en […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam