Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Impactrapportage 2020

Samen kun je meer dan alleen. Daarom bundelen we als Natuur en Milieu Gelderland de lokale krachten om ons ook op provinciaal niveau sterk te maken voor de natuur. We zijn blij dat we ook samenwerken met Natuur en Milieufederaties in alle andere provincies. Op al die niveaus verbinden we burgers, organisaties, overheden en bedrijven […]

Resultaten 2020

Het Jaarbericht over 2020, waarin wij verslag doen van ons werk in het enerverende jaar 2020, is gepubliceerd. We begonnen het jaar met het formuleren van onze Meerjarenstrategie 2020-2024. Een inspirerend en uitnodigend vormgegeven document dat uitnodigt tot lezen en meedoen, zo hopen wij. Heel blij en trots zijn we met de samenwerking in het […]