Zienswijze railterminal Gelderland ingediend

Natuur en Milieu Gelderland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-inpassingsplan voor Railterminal Gelderland. Het is positief dat het plan tegemoet komt aan diverse eerder gemaakte opmerkingen. Wij hebben daarom nu een beperkte zienswijze ingediend. Daarbij hebben we gekeken naar hoe de Railterminal Gelderland bijdraagt aan: het terugdringen van automobiliteit aan de kwaliteit van de […]