Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Verslag webinar Recreatiezonering op de Veluwe

Hans van Altena, projectleider bij de provincie, lichtte het plan ‘Recreatiezonering op de Veluwe’ toe tijdens een online bijeenkomst op 3 maart. Dit plan is door het provinciebestuur als ontwerp vastgesteld. Alle Gelderlanders, belanghebbenden en bewoners mogen nu hun mening over dit plan geven in de vorm van een formele zienswijze (zie onder). Als deze […]

Meer biodiversiteit: dit kan de gemeente de komende 4 jaar doen

Wat kunnen gemeenten doen voor het beschermen en versterken van de biodiversiteit? We hebben een flyer gemaakt van mogelijke maatregelen. Gemeenten werken daarmee aan verschillende doelen tegelijk: waterbeheer, tegengaan van hittestress en klimaatverandering en zelfs sociale cohesie. Daarbij geven we ook voorbeelden van Gelderse gemeenten die hier mee aan de slag zijn gegaan. Biodiversiteit in […]

Gezond en duurzaam voedsel? Gemeente, pak je rol!

Een gezond en duurzaam voedselsysteem is van belang voor de gezondheid van onszelf én voor onze planeet. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek de gelegenheid om hier inhoud aan te geven. De tijd is rijp voor een goed integraal lokaal voedselbeleid. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 […]

A15: verlenging mogelijk zonder vernietiging van natuur

Weer is een stikstofschandaal is blootgelegd: provincies verlenen vergunningen die leiden tot meer uitstoot van stikstof. Het CBS meldt dat de emissies in 2020 zijn gestegen met 4,5 procent. En dat terwijl de politiek het oplossen van het stikstofprobleem als topprioriteit heeft benoemd. De verlenging van de A15 is een van de grote dossiers waar […]

Stikstof en natuur: wat doen wij?

‘Stikstof’ is een speerpunt voor ons als Natuur en Milieu Gelderland. De stikstofcrisis heeft nu een eigen minister gekregen. Daarmee is opnieuw het belang van dit probleem bevestigd. Wat is onze inzet op dit onderwerp en welke voortgang zien we? Wat is stikstof ook alweer en waarom is het een crisis? Dat hebben we onder […]

Jaarbericht over 2021 gepubliceerd

In 2021 bestond onze organisatie vijftig jaar. ‘Is dat een reden om te vieren?’ vraagt onze voorzitter zich af. De zorg om natuur en leefomgeving is ook na vijftig jaar nog actueel en urgent. Maar als één ding ons geraakt heeft tijdens dit jubileumjaar is het dat de inzet voor natuur en milieu van generatie […]

Steun voor bewonersplan Nationaal Park Veluwezoom

Als Natuur en Milieu Gelderland hebben we van harte het manifest mede-ondertekend dat bewonersgroepen uit de dorpen rondom Nationaal Park de Veluwezoom hebben opgesteld. Dit manifest legt de vinger bij de zwakke plek in het principeplan ‘Welkom Veluwezoom’. In dit principeplan komen maatregelen voor natuurontwikkeling namelijk nauwelijks aan de orde. Doel van het manifest Het […]

Training ‘energieboswachter’ start in april

Tijdens deze training van zeven avonden, verspreid over twee maanden, word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve […]

Training Energieboswachter

LET OP: inschrijven voor deze training is niet meer mogelijk. Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je leren hoe wind- en zonneparken samen kunnen gaan met natuur en biodiversiteit? Meld je dan nu aan voor de verdiepende training energieboswachter! In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding […]

Lokale natuurbescherming: waar moet je op letten?

Burgers en lokale groepen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de natuur in hun omgeving. Daarbij is het handig te weten hoe bestuurlijke processen zijn ingericht, welke wet- en regelgeving van toepassing is en wie betrokken zijn bij de besluitvorming. Waar moet je op letten? Dit artikel is gebaseerd op een webinar […]