Resultaten 2020

Het Jaarbericht over 2020, waarin wij verslag doen van ons werk in het enerverende jaar 2020, is gepubliceerd. We begonnen het jaar met het formuleren van onze Meerjarenstrategie 2020-2024. Een inspirerend en uitnodigend vormgegeven document dat uitnodigt tot lezen en meedoen, zo hopen wij. Heel blij en trots zijn we met de samenwerking in het […]