Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bezuinigingen door provincie Gelderland: wat is er gebeurd en wat nu?

Op 15 november 2022 stemden Provinciale Staten van Gelderland in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de structurele financiering voor drie natuurorganisaties te halveren. Het betreft, naast onze vereniging, ook Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Natuureducatie. Wat het voor deze drie organisaties apart betekent, is nog niet bekend. Waarom deze bezuinigingen? De herijking betreft […]

Verlenging A15: uitspraak rechter in zicht

Afgelopen dinsdag 22 november hield de Raad van State de langverwachte zitting over de voorgestelde verlenging van de A15. De zaak werd inhoudelijk behandeld, nu is het wachten op de uitspraak, waarschijnlijk begin 2023. Dit dossier loopt al tientallen jaren. De minister is eerder naar huis gestuurd omdat de plannen juridisch niet houdbaar waren en […]

Inschrijving geopend voor vogelbosjes in de gemeente Zutphen

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen In de herfst en de winter eten allerlei vogels en andere dieren de bessen van struiken en bomen en vinden er een veilige plek om te schuilen. Met het aanplanten van vogelbosjes kunnen we deze soorten helpen! Inwoners uit de gemeente Zutphen kunnen nu zelf de handen […]

Steun natuurherstel en teken de petitie!

De Natuurherstelwet zou een positieve bijdrage leveren aan het natuurherstel in heel Europa en ervoor zorgen dat de herstelde natuur in stand wordt gehouden. Het lijkt er nu toch op dat de Nederlandse overheid, door het aannemen van een motie, een negatieve bijdrage gaat leveren aan de behandeling van de Europese Natuurherstelwet. Daarom roepen wij […]

Update na de noodklok: herijking provinciebudget

Twee weken geleden deden we een dringende oproep aan Provinciale Staten in verband met de dreigende forse korting op de financiering van natuurorganisaties. Onze oproep werd breed gedeeld. ‘Het is bijna immoreel’, was één van de reacties op twitter, ‘natuurherstel is nog nooit zo urgent geweest, en dan korten op natuurorganisaties.’ D66 Gelderland sprak onomwonden […]

Vacature medewerker Omgevingsplannen en natuur

VACATURE-ALERT Natuur en Milieu Gelderland behartigt belangen van natuur, milieu en landschap in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. In Gelderland zijn onder andere verstedelijking, bedrijvigheid, landbouw, beheer van grond- en oppervlaktewater, recreatie in natuur en initiatieven rond zonneparken, windmolens of antennemasten van belang. Die functies willen wij verenigen met de belangen van natuur, kwaliteit van de […]

Dringende oproep aan Provinciale Staten i.v.m. begrotingsplannen m.b.t. natuurorganisaties

Deze maand bespreken de Provinciale Staten de herijking van de provinciale begroting. Die financiële herijking betreft ook de structurele ondersteuning van het werk van natuurorganisaties in Gelderland: van ons, van IVN Gelderland en van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. In een dringende oproep aan de leden van de Provinciale Staten hebben wij toegelicht dat ons ‘organiserend vermogen’ […]

Gematigd positief over rapport Remkes

Vandaag presenteerde Johan Remkes zijn advies over de stikstofcrisis. In het rapport Wat wel kan stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn minder stikstof te gaan uitstoten. Zijn aanbeveling is om vast te houden aan de doelen voor 2030, met evaluatiemomenten in 2025 en 2028. Natuur- en milieuorganisaties zijn gematigd positief […]

Gelderse natuurorganisaties presenteren Manifest voor een Groen Gelderland

Vijf Gelderse natuurorganisaties hebben een gezamenlijk Manifest voor een Groen Gelderland gepubliceerd. Zij presenteerden dit manifest aan leden van de Provinciale Staten op 7 september, voorafgaand aan de start van het nieuwe vergaderjaar. Het manifest is online te vinden op www.groenmanifestgelderland.nl Het manifest kijkt vooruit naar de Provinciale Verkiezingen in maart 2023. Aan de hand […]

Laten we in gesprek blijven

We zijn ontdaan en geschrokken van de agressie en dreigementen rondom de landbouwprotesten afgelopen zomer. We zijn ook verontwaardigd over de weigering van partijen als Farmers Defence Force, de supermarkten en de voedselindustrie om in gesprek te gaan met Remkes en het kabinet. Boeren, we zien jullie zorgen Natuurlijk zien wij de tegengestelde belangen bij […]