Skip navigation MENU

Natuurorganisaties maken samen met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Samen met duizenden burgers hebben elf natuurorganisaties officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien. Ook moet ze […]

Milieuorganisaties roepen burgers op om luchtvaartplannen kabinet terug te sturen naar de tekentafel

Natuurorganisaties roepen burgers op samen met hen bezwaar te maken tegen de uitbreidingsplannen voor de luchtvaart die het kabinet op 15 mei heeft gepresenteerd in de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Iedereen die zijn stem wil laten horen kan dat doen tot en met maandag 6 juli via de volgende link. Ook nodigen wij bedrijven, wetenschappers, en andere […]

“Opening ‘Lelystad’ staat haaks op aanpak stikstof”

Het Advies Luchtvaartsector geeft een extra argument om een einde te maken aan langdurig laagvliegen boven Gelderland. Want openstelling van Lelystad Airport leidt tot meer neerslag van stikstof in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe en andere natuurgebieden. Dit stellen een aantal Gelderse overheden en organisaties in een reactie op het dit advies van […]

“Eerst duidelijkheid over gevolgen Lelystad Airport voor natuur”

“Ja, in ieder geval in eerste instantie uitstel. Er moet eerst duidelijkheid komen over wat de exacte gevolgen zijn voor de natuur op de Veluwe”. Aldus Joost Reijnen (GNMF) gisteren in een Nieuwsuur-reportage over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de openstelling van Lelystad Airport. “En daarna denk ik dat er dusdanig negatieve effecten zullen […]

GNMF spreekt Kamercommissie over luchtvaart en natuur

Wat zijn de effecten van luchtvaart op de natuur? Dat is de centrale vraag tijdens een rondetafelgesprek op donderdag 16 mei in Den Haag. De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreekt tijdens deze openbare bijeenkomst met natuurorganisaties. Eén van de sprekers is Joost Reijnen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Met het gesprek wil de […]

Lelystad Airport

Laatste nieuws Natuur en Milieu Gelderland heeft mede namens andere groene organisaties op 19 februari 2019 een zienswijze ingediend op het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad. Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur Zienswijze ontwerp luchthavenbesluit Lelystad  Zienswijze provincie Gelderland en Gelderse organisaties  Begeleidend schrijven De luchtvaart is één van de grootste veroorzakers van broeikasgassen en energieverbruik. Er […]

Vlieghinder

Wij denken dat het aantal vliegbewegingen in Nederland niet meer toe moet nemen. Om die boodschap kracht bij te zetten verzamelden wij ons met enkele honderden protestanten op 23 juni 2018 in Park de Wezenlanden in Zwolle.  Wil je meer weten over onze standpunten? Natuur en Milieu Gelderland stelde een visierapport op over de doorgaande […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam