Zienwijze ingediend op kaders onderzoek windturbines en leefomgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het opnieuw vaststellen van ‘nationale windturbinebepalingen leefomgeving’. Hiervoor zal een milieueffectrapport worden opgesteld. In december publiceerde het ministerie een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ met betrekking tot dat milieueffectrapport. We hebben als gezamenlijke Natuur en Milieufederaties een zienswijze ingediend op deze notitie. Door in dit stadium al actief […]