Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geef om Gelderland-bijeenkomst: Toekomst voor de landbouw

“We kwamen voor de zekerheid maar met z’n vieren, want we wisten natuurlijk niet wat we moesten verwachten met jullie natuurliefhebbers”, grapten de vier jonge boeren tijdens de bijeenkomst over de Toekomst voor de landbouw. Gelukkig was de sfeer goed; er werd goed naar elkaar geluisterd. Een mooie avond! Presentatie Michiel presenteerde zijn intensieve melkveebedrijf […]

Gematigd positief over rapport Remkes

Vandaag presenteerde Johan Remkes zijn advies over de stikstofcrisis. In het rapport Wat wel kan stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn minder stikstof te gaan uitstoten. Zijn aanbeveling is om vast te houden aan de doelen voor 2030, met evaluatiemomenten in 2025 en 2028. Natuur- en milieuorganisaties zijn gematigd positief […]

Laten we in gesprek blijven

We zijn ontdaan en geschrokken van de agressie en dreigementen rondom de landbouwprotesten afgelopen zomer. We zijn ook verontwaardigd over de weigering van partijen als Farmers Defence Force, de supermarkten en de voedselindustrie om in gesprek te gaan met Remkes en het kabinet. Boeren, we zien jullie zorgen Natuurlijk zien wij de tegengestelde belangen bij […]

Brief aan Remkes van de 110 partners voor biodiversiteit

Ook vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een brief verstuurd aan Johan Remkes. De ondertekenaars, emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet en voorzitter van BoerenNatuur Alex Datema, lichten hun daarin hun positie op het stikstofdossier toe. Zij doen dat namens de 110 partners in dit Deltaplan*, een brede achterban vanuit de landbouw, de natuur, de industrie, kennisinstellingen […]

Natuur- en milieuorganisaties: onderhandelen over aanpassen stikstofdoelen is geen optie

Vandaag, 15 augustus 2022, spreekt een delegatie van natuur- en milieuorganisaties met de heer Remkes over het stikstofdossier. Zij doen dit mede namens de Natuur en Milieufederaties. In een gezamenlijke brief aan de heer Remkes en het kabinet hebben de natuur- en milieuorganisaties hun inbreng geformuleerd: “Uw oproep tot een ‘gesprek zonder taboes’ lijkt de […]

Brief met aanbevelingen aan minister om uit stikstofcrisis te komen

Het ministerie van LNV moet de kans grijpen om de landbouw van de toekomst vorm te geven, vinden negen natuur- en milieuorganisaties. In een brief aan minister Staghouwer geven ze handreikingen hoe die transitie vormgegeven kan worden, zodat boeren nu snel duidelijkheid en een duurzaam perspectief krijgen. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat de transitie […]

De Gelderse aanpak van stikstof

Met alle recente onrust rondom het thema ‘stikstof’ zou je bijna vergeten dat het eigenlijk gaat over natuurherstel. Ons ecosysteem is ernstig ondermijnd door intensief grondgebruik, verdroging, versnippering en door uitstoot van schadelijke stoffen uit diverse sectoren. Afname van stikstofdepositie is daarom noodzakelijk voor herstel van de natuur. Die opgave is niet alleen van belang […]

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. De stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag, kopt NOS. “Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren doorkunnen met hun onderneming”, aldus de minister. Natuurorganisaties LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en […]

Landbouw is probleem én oplossing biodiversiteit

Al zolang ik me kan herinneren hoor ik dat landbouw één van de grootste veroorzakers is van de achteruitgang van de biodiversiteit. Dat is misschien wel zo, maar ik bekijk dat graag optimistisch: dan is landbouw dus ook de belangrijkste oplossing voor de crisis in de natuur. Door Thijs Fijen. Landbouw heeft de natuur nodig. […]

Gezond en duurzaam voedsel? Gemeente, pak je rol!

Een gezond en duurzaam voedselsysteem is van belang voor de gezondheid van onszelf én voor onze planeet. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek de gelegenheid om hier inhoud aan te geven. De tijd is rijp voor een goed integraal lokaal voedselbeleid. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 […]