Skip navigation MENU

Bewoners blokkeren megastal door aankoop boerenerf Wichmond

Met de aankoop van een boerenerf en een flink stuk landbouwgrond hebben tien omwonenden de vestiging van een megastal in Wichmond voorkomen. Op de plek wordt nu ruimte geboden aan de ontwikkeling van natuur. Ook komt er een klein aantal woningen. Touw trekken om boerenerf De aankoop van het boerenerf betekent het sluitstuk van een […]

Vacature Bestuurslid Gelderse Natuur en Milieufederatie

De stem van natuur en landschap, leefmilieu en duurzaamheid in Gelderland, dat is de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De GNMF komt als onafhankelijke vereniging op voor de belangen van natuur en landschap, leefmilieu en duurzaamheid in Gelderland. Gesteund door een sterke achterban beschermt de GNMF de Gelderse natuur, helpt nieuwe natuur te realiseren en onze leefomgeving gezond en duurzaam […]

Provincies werken aan circulaire regio

Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland bouwen aan grootste circulaire regio Meer dan 25 organisaties werken samen aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland. Onder leiding van de Cleantech Regio sluiten provincies, VNO-NCW en haar regionale verenigingen, de Natuur en Milieufederaties en diverse branches en kennisinstellingen zich aan bij deze regiodeal. Deze […]

Top 10 aanbevelingen voor groene prestatieafspraken in de sociale huursector

Vergroening prestatieafspraken De Stookjerijk Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest duurzame prestatieafspraken in de sociale huursector. Het gaat hierbij om de afspraken tussen een gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen over verduurzaming van huurwoningen in hun gemeente. De jury kijkt naar afspraken zoals de korte en (middel)lange termijn doelstelling, de monitoring van de jaarlijkse voortgang van […]

Dit gaat de GNMF doen in 2018

Ook in 2018 maken wij ons sterk voor een mooi en duurzaam Gelderland. We blijven ons onverminderd inzetten met ons structurele werk en de al lopende campagnes en projecten. Daarnaast willen we nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen, en die zijn vooral afhankelijk van het vinden van voldoende financiering: Een Natuur- en Landschapsservicepunt gaat burgers, bedrijven en […]

Ridderorde voor GNMF-secretaris Hans Brons

GNMF-secretaris Hans Brons is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding “voor zijn grote en onvermoeibare inzet voor duurzaamheid en milieubesparend beleid”, aldus de gemeente Wageningen. “Met zijn kennis van chemie in combinatie met milieu en omgevingsrecht heeft hij zich beijverd voor beter grondwater in Nederland. Daarnaast heeft hij zich […]

Postcode Loterij schenkt recordbedrag aan goede doelen

De opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In totaal schenkt de Postcode Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede doelen, waaronder de Natuur en Milieufederaties. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Voormalig president van de […]

Leden GNMF akkoord met Werkplan 2017

De leden van de GNMF zijn akkoord met het Werkplan 2017, inclusief de begroting. Tijdens een ledenvergadering op 16 november in Arnhem bleken de leden unaniem de plannen en doelstellingen voor het nieuwe jaar te accorderen. De stembriefjes waren niet nodig; bij acclamatie (met applaus) werd vóór gestemd. De GNMF wil op verschillende manieren en […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam