Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Beste bestuurders, dit is mijn oproep”

Nando Habraken, onze collega duurzame energie en circulaire economie, hield een betoog tijdens onze jubileumbijeenkomst in november 2021, waarin hij vijftig jaar vooruit keek. Vervolgens richt hij zich met een indringende oproep tot bestuurders en ambtenaren. Deze oproep blijft relevant, ook in andere maatschappelijke discussies waarin moeilijke keuzes onontkoombaar zijn, zoals rond natuur en stikstof. […]

Landschap en ruimte in #Gelderland2071

Omdat onze ‘voorganger’ de Gelderse Milieuraad in 1971 is opgericht, bestond Natuur en Milieu Gelderland in 2021 vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben wij niet alleen willen teruggekeken, maar keken we ook vijftig jaar vooruit. We dachten na over de vragen hoe Gelderland er dan uitziet, en vooral hoe we wíllen dat Gelderland er dan […]

Lessen uit het verleden: vijf bouwstenen voor een duurzaam Gelderland

    Betoog door directeur Petra Souwerbren, uitgesproken tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Natuur en Milieu Gelderland, 26 november 2021, rondom het thema ‘landschap en ruimte in #Gelderland2071’.  1.      Wat kunnen we leren van 50 jaar beleid voor milieu en natuur? Ik was 19 toen ik in Wageningen ging studeren, […]

Over verering

Over verering Met haar nagel schraapt ze over een korstje tot het beschermingslaagje loskomt de kwetsbare huid blootlegt, een uitgegraven wortel het bloed als Oost-Indische inkt ze trekt eraan geeft een rukje aan het laatste offensief. Haar dorp wordt omringd door drassige velden haar tuin is van klei ’s nachts wanneer ze wakker is – […]

Gelderland natuurinclusief in 2071

Door Bas Breman* De laatste jaren is natuurinclusief ‘the talk of the town’, ook in Gelderland. Op allerlei plekken ontstaan initiatieven om natuur onderdeel te maken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals voedselproductie, stedenbouw en klimaatadaptatie. Deze ontwikkelingen zijn vaak nog bescheiden van omvang. In de Natuurverkenning onderzoeken we wat het zou betekenen als deze ontwikkelingen op […]

Jongeren willen politici met lef voor toekomst van landbouw

Lef! Dat is er nodig om nu de maatregelen te nemen voor een Gelderland waar het in 2071 mooi en duurzaam wonen en leven is. De vijf jonge sprekers waren ze het daarover roerend eens tijdens het webinar over de toekomst van landbouw en voedsel, hoe verschillend ze ook waren. Er was nog een overeenkomst: […]

Jongeren aan het woord over de toekomst van de landbouw

Vijf young professionals geven hun visie op de toekomst van landbouw, landgebruik en voedsel op woensdagavond 13 oktober. Dat doen ze tijdens een online bijeenkomst in het kader van #Gelderland2071. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier. Vijftig jaar is nog ver weg en tóch zijn het urgente kwesties. Zij doen daarom een appèl op de […]

Bezorgde jongeren, maar ook optimistisch en actief

Wat een mooie avond beleefden we tijdens ons webinar over klimaat en #Gelderland2071! Vijf jonge sprekers schetsten hun beeld van Gelderland over vijftig jaar. Dat deden ze vanuit hun eigen vakgebied,  maar vooral ook als jongeren die reden hebben om zich zorgen te maken over hun eigen toekomst. De urgentie kwam af en toe vlijmscherp […]