Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bewoners Achterhoek bezorgd over verdwijnen landschap

Petitie ‘Help, Ons Achterhoekse landschap verdwijnt’ levert 2.866 handtekeningen op Maar liefst 2.866 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie ‘Help, ons Achterhoekse landschap verdwijnt’. Met de petitie roepen de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten gemeenten op om te zorgen voor het behoud van het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap om daarmee de verdere afname […]

Verkiezingsdebat Bronckhorst druk bezocht

Op 28 februari organiseerden de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten een verkiezingsdebat in de gemeente Bronckhorst met als thema ‘Help, ons Achterhoekse landschap verandert!’. Dat burgers dit een belangwekkend thema vinden, blijkt al uit de grote belangstelling die er voor het debat was. Aan het eind van de avond is hiervoor een petitie gelanceerd. […]

Help ons Achterhoekse landschap verdwijnt! Teken de petitie!

Het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap waar iedereen zo trots op is dreigt te verdwijnen doordat houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden verwijderd. Dit heeft ook grote gevolgen voor de biodiversiteit. Insecten hebben geen plek meer en vogels geen voedsel. Wij roepen de gemeenten in de Achterhoek op om hier iets aan te doen.