Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelderland op de goede weg met bomen- en bosbeleid

Natuur en Milieu Gelderland is positief over de richting die de provincie Gelderland inslaat met betrekking tot het bomen- en bosbeleid. In de Koersnotitie Bomen en Bos voor een Gaaf Gelderland spreekt de provincie zich duidelijk uit voor het belang van bomen en wordt gekozen voor meer bos en meer bomen in Gelderland. Samen met […]

Maatwerk nodig bij bomenbeleid langs wegen

Provincie Gelderland heeft zijn beleid voor bomen langs wegen aangescherpt. Voorheen moest de berm volledig obstakelvrij zijn en werd onvoldoende gekeken naar andere oplossingen dan bomenkap om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het nieuwe beleid gaat uit van een meer integrale belangenafweging en ruimte voor maatwerk. Dit is een flinke verbetering. Natuur en Milieu Gelderland dringt […]

Bossenstrategie mist concrete aantallen

Provincie Gelderland stelt nieuw bossenbeleid op en Natuur en Milieu Gelderland praat mee over de uitgangspunten. Wij zijn positief over de richting die wordt ingeslagen, want de provincie spreekt zich duidelijk uit voor het belang van bomen en er wordt gekozen voor meer bomen en meer bos in Gelderland. Wij roepen de provincie echter op, […]

Bomen essentieel voor hittebestendige steden

Rapport met handige hulpmiddelen voor gemeenten Steden hebben voldoende water nodig voor de aanleg van meer bomen. Die zijn essentieel voor de hittebestendigheid van steden. Bomen zorgen met hun schaduw voor koele plekken en verdamping. Dat blijkt uit rapport ‘De hittebestendige stad dat op 25 mei is aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas. Steden hittebestendig maken […]