Skip navigation MENU

Natuurorganisaties: Alleen biomassa uit duurzaam beheerde bossen

De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties zijn geschokt door de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart worden onthuld. Ze eisen dan ook van het ministerie van Economische Zaken en de kolenbedrijven dat zij de garantie afgeven dat biomassa voor bijstook alleen uit duurzaam beheerde bossen komt. Dat moet ook gelden voor restmateriaal […]

Hout is grondstof, geen brandstof

Hout moet niet worden ingezet voor energieopwekking. Dit stelden diverse deskundigen tijdens een informatiebijeenkomst op 19 oktober voor Gelderse Statenleden. Onderwerp van de bijeenkomst was de inzet van biomassa in de Gelderse energievoorziening. Hout dient juist hoogwaardig te worden toegepast, opdat CO2 ook echt wordt vastgelegd. De deskundigen droegen een aantal argumenten aan tegen laagwaardige […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam