Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Subsidies akker- en weidevogels

Via het Agrarisch Collectief waarbinnen uw woongebied valt kunt u kijken of u als grondeigenaar/beheerder in aanmerking kan komen voor ondersteuning van een beheer/pilotproject in het kader van het Actieplan. De ondersteuning beperkt zich in de regel wel tot de zogeheten kerngebieden die zijn aangewezen door de provincie.

SNL-subsidies Regulier

Naast de mogelijkheden via het Actieplan zijn er natuurlijk ook de reguliere subsidies agrarisch natuurbeheer. De zogeheten SNL-gelden. Het Beheerplan 2018 van de provincie Gelderland laat zien welke gronden voor welk type beheer in aanmerking komen voor subsidie. De agrarische collectieven zijn ook hier de uitvoerende instantie.

Bekijk het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland

Kleinere grondeigenaren

De provincie heeft de eisen veranderd per 2017. Een aanvraag in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) moet sinds 2017 betrekking hebben op een – gezamenlijk – oppervlakte van minimaal 150 ha. Door het bundelen van verschillende kleinere aanvragen in een collectieve aanvraag van meerdere particuliere natuurbeheerders wordt deze ondergrens gehaald. Het Natuurcollectief kan u daarbij assisteren.

Links

Collectief Veluwe
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek
Collectief Rivierenland, TEKST
Natuurcollectief Gelderland

Projecten voor akker- en weidevogels
Actie ondernemen voor weidevogels

Lees meer over akker- en weidevogels

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274