Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Save the date: Jaarcongres Gelders Energieakkoord donderdagavond 1 februari 2017

Noteer het alvast in uw agenda: op 1 februari 2018 vindt het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord plaats, in Nijmegen (Green Capital 2018). Het programma staat in het teken van concretisering en versnelling van de Gelderse energietransitie. Een belangrijk signaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Voor het avondprogramma zijn alle bestuurders, raadsleden, ambtenaren en betrokken inwonersorganisaties van alle Gelderse gemeentes uitgenodigd. Centraal staat wat zij concreet kunnen doen om de energietransitie in de praktijk te brengen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier is dit het moment om actie te ondernemen. De nieuwe Minister van Klimaat wordt ontvangen. Daarnaast worden veel handreikingen voor energietransitie aan de deelnemers aangeboden.