Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De Regionale Energiestrategieën in Gelderland

Door het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 energieregio’s. In deze regio’s worden sessies gehouden om te kijken hoe de energietransitie zijn plek kan vinden in ons landschap. De vragen die daar centraal staan: waar willen we energie gaan opwekken en op welke manier? Parallel aan dit proces worden er ook sessies gehouden waarin wordt besproken op welke manier de warmtetransitie plaats gaat vinden. Kort gezegd, hoe gaan we overstappen op een andere warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving.

Voor Gelderland geldt dat we zes van deze energieregio’s hebben; Foodvalley, Arnhem-Nijmegen, Achterhoek, CleanTech, Noord-Veluwe en Rivierenland. In deze regio’s gaan verschillende stakeholders, waaronder Natuur en Milieu Gelderland, in gesprek met elkaar over waar en hoe de energietransitie plaats moet vinden.

De sessies van deze regio’s worden verzorgd door procesmanagers bestaande uit professionele bureaus en vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten. Uiteindelijk zullen de gemeenten de uitgewerkte plannen moeten goedkeuren. Omdat deze goedkeuring afhangt van het draagvlak onder de bevolking is het belangrijk dat zo veel mogelijk sectoren hun inbreng hebben kunnen doen. Dit wordt gedaan in zogenaamde ateliers. Deze ateliers gaan over de landschappelijke inpassing, het proces en soms over specifieke onderwerpen. Natuur en Milieu Gelderland komt tijdens deze ateliers op voor het behalen van de energieopgave, waarbij we speciaal letten op een goed participatief proces en lokaal eigendom. Verder behartigt zij tijdens deze ateliers het belang van landschap, natuur en de leefomgeving.

Daarnaast werkt Natuur en Milieu Gelderland samen met de Gelderse koepel van energiecoöperaties: Energie Samen Gelderland. Op deze manier proberen we de lusten van de energietransitie ook lokaal te laten landen. Zodat zowel inwoners als natuur en landschap beter worden van de transitie. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten met de procesmanagers en Energie Samen voor onze achterban. Het doel van deze bijeenkomsten is om onze achterban te informeren en om de kennis van onze achterban op het gebied van natuur en landschap een plek te geven in de energietransitie.

Neem voor meer informatie ook vooral een kijkje op de volgende pagina’s:

Onze aanbevelingen
Landelijke website RES
RES Rivierenland
RES FoodValley
RES Cleantech

Heb je meer vragen over de regionale energiestrategieën? Stuur gerust even een mailtje naar n.habraken@natuurenmilieugelderland.nl