Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Top 20 bekend: wie wint?

Op dinsdag 11 januari is de jury bijeengekomen om uit een totaal van 34 inzendingen de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 samen te stellen. Deze innovaties zijn genomineerd voor de publieksprijs. De beste vijf zijn nog in de race voor de juryprijs. De beide winnaars worden tijdens een live-uitzending op 10 februari bekendgemaakt. Dit zijn […]

Houtkachel? Ja, nee of onder voorwaarden?

Houtrook is één van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling in bewoonde gebieden en oorzaak van akelige luchtwegklachten. Niet doen dus, want hoe je het ook went of keert een kachel zal altijd voor uitstoot zorgen wat slecht is voor mens en natuur. Zolang er echter geen sprake is van een verbod, geven we graag tips […]

Win het ‘Kringlogo’ voor het meest circulaire burgerinitiatief

Ben jij betrokken bij een bewoners- of burgerinitiatief dat actief is op het gebied van circulariteit? Ding dan mee naar de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief in Gelderland. Je wint hiermee een jaar lang gebruik van het ‘Kringlogo’. Het winnende initiatief mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken en krijgt provinciale […]

Landschap en ruimte in #Gelderland2071

Omdat onze ‘voorganger’ de Gelderse Milieuraad in 1971 is opgericht, bestond Natuur en Milieu Gelderland in 2021 vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben wij niet alleen willen teruggekeken, maar keken we ook vijftig jaar vooruit. We dachten na over de vragen hoe Gelderland er dan uitziet, en vooral hoe we wíllen dat Gelderland er dan […]

Wilde gans op het menu – een duurzame optie?

Ger van Hout, jager en lid van Natuur en Milieu Gelderland, heeft ons uitgedaagd. Past ganzenvlees in een duurzaam (kerst)menu, dat voortkomt uit planmatig faunabeheer? Nederlanders kiezen steeds vaker bewust wat zij eten. Is het gezond voor mij, heeft het dier een goed leven gehad, komt het van ver of dichtbij? Allemaal vragen die meespelen […]

Knelpunt bij natuurinclusieve landbouw aangekaart

De interesse onder Gelderse boeren voor natuurinclusieve landbouw stijgt. Het Platform Natuurinclusieve Landbouw stimuleert boeren om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om natuurbeheer in te passen, door het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen en andere projecten. Al 2400 boeren in Gelderland voeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit en deze aantallen nemen toe. Daarmee is een […]

Regeerakkoord: eerste stap naar natuurinclusieve samenleving

Het regeerakkoord, dat gisteren werd gepresenteerd, is een eerste stap in de richting van een natuurinclusieve samenleving. We waarderen de hoge ambities, maar uiteindelijk dienen we natuur, milieu en klimaat alleen als we de voornemens ook realiseren. Het nieuwe kabinet zet volgens de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) stappen in de richting van een natuurinclusieve samenleving. […]

Natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 9 december de Monitor RES 1.0 gepubliceerd. De Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Natuurmonumenten zijn kritisch op de analyse van het PBL. Het PBL houdt onvoldoende rekening met kwetsbare natuur- en landschapswaarden, stellen zij. In zes RES-regio’s overlappen ‘zoekgebieden’ – aangewezen locaties […]

Gelderland organiseert tweede Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

Circulair ondernemen is de toekomst. Door grondstoffen en afval steeds opnieuw te gebruiken, putten we de aarde niet langer uit. Daarom stimuleren we bedrijven in het hergebruiken van grondstoffen. Heel veel ondernemers in Gelderland zijn al volop bezig met het realiseren van circulaire innovaties. Om al deze innovaties op de kaart te zetten, ze structureel […]

Volop inzet op een natuurinclusieve energietransitie

Natuur en Milieu Gelderland gaat de komende tijd veel aandacht besteden aan de energietransitie met óók een plus voor de natuur.  Het klimaatprobleem wordt steeds nijpender, we moeten dus vol inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Met alleen wind op zee en zon op daken komen we er niet, er zijn óók wind- en zonneparken […]