Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zonne-energie

Project in regio

De energie- en klimaatopgave waar Nederland voor staat is enorm. Uit alle scenario’s blijkt dat zonnevelden daar deel van uitmaken. Inmiddels worden gemeenten overspoeld met aanvragen. Om problemen vergelijkbaar met windenergie te voorkomen, zijn goede regelgeving en ruimtelijke ordening nodig. Natuur en Milieu Gelderland heeft een aantal notities van collega-organisaties, gemeenten, provincies en adviesbureaus doorgenomen en met verschillende betrokkenen in de sector gesproken, zowel over beleid als inpassing en ontwerp. Dit heeft geleid tot een handreiking, die u kunt gebruiken bij het maken van beleid voor zonnevelden. In de handreiking staan ook een aantal vragen waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Waar mogelijk geven wij oplossingsrichtingen.

Natuur en Milieu Gelderland als partner

We zijn inmiddels op verschillende plekken actief betrokken bij het vraagstuk van ruimtelijke inpassing van duurzame energie (zon en wind). Gemeenten en regio’s kunnen een beroep op ons doen om met behulp van een goed opgezet participatieproces te komen tot (regionale) energiestrategieën en goede beleidskaders voor de inpassing van duurzame energieproductie. Neem gerust contact met ons op.

Handreiking Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.