Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Windpark Nijmegen-Betuwe

Project in regio

In een recordtijd van nog geen vier jaar hebben burgers uit Nijmegen en omgeving Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd. Het windpark, met vier windmolens, levert sinds eind 2016 duurzame energie voor ruim 7.000 huishoudens. Natuur en Milieu Gelderland staat aan de wieg van dit bijzondere initiatief.

Succesvolle campagne
Natuur en Milieu Gelderland heeft in 2013 samen met een lokale windontwikkelaar de coöperatie WindpowerNijmegen en de ontwikkelstichting Wiek-II opgericht. Doel: met burgers uit de omgeving een eigen windpark bouwen, en daarna nieuwe duurzame energie-projecten. Dat is gelukt: na een succesvolle wervingscampagne in 2015 hebben 1.013 coöperatieleden samen 2 miljoen euro bij elkaar gebracht om Windpark Nijmegen-Betuwe te realiseren, inmiddels wordt gewerkt aan een zonnepark ernaast. Samen met andere coöperaties en bedrijven in de regio worden nog meer duurzame energieprojecten geïnitieerd.

De vier turbines van Windpark Nijmegen-Betuwe leveren sinds eind 2016 stroom. Voor hun investering ontvangen de leden van WindpowerNijmegen een goed rendement en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de regio. Naast WindpowerNijmegen financierden Rabobank Rijk van Nijmegen en het Innovatie Energiefonds Gelderland het windpark, dat in totaal 15,1 miljoen euro kostte.

Contact met omwonenden
De wervingscampagne is onder leiding van Natuur en Milieu Gelderland opgezet en uitgevoerd. Ook hebben we vanaf het begin het contact met omwonenden onderhouden. Er zijn met hen afspraken gemaakt over nul uur slagschaduw op de gevels en over een financiële tegemoetkoming. Ook is een Omgevingsfonds ingericht, waarmee sociale en duurzame projecten in de omgeving gefinancierd kunnen worden.

Laatste Nieuws

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.