Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Windenergie

Project in regio

Natuur en Milieu Gelderland helpt coöperaties, ontwikkelaars, grondeigenaren en gemeenten bij het realiseren van windenergie. Wij hebben veel kennis en ervaring en delen dit graag met u. We zijn onder andere betrokken bij het gebiedsproces voor wind en zonneparken in de gemeente Beuningen. Verder waren we initiatiefnemer en mede-ontwikkelaar van Windpark Nijmegen-Betuwe, waar de molens inmiddels volop draaien.

Acceptatie en draagvlak

Door alle stakeholders te laten meepraten en -denken over (de invulling van) de energie-opgave van de gemeente of regio, kan weerstand omslaan in acceptatie. Wij adviseren over een goede aanpak en organiseren mee.

Relatie met omwonenden

Investeer in een prettige relatie met omwonenden. Het maakt niet uit of ze vóór of tegen het project zijn, het zijn bij een concreet windproject voor 20 jaar de buren! Wij organiseren voor u keukentafelgesprekken en bijeenkomsten.

De juiste locatie

Voor een goede locatie moeten verschillende belangen afgewogen worden. Denk hierbij enerzijds aan natuur en landschap en aan eventuele overlast voor mensen, anderzijds aan lokale wensen voor mede-eigendom en aan inpassing op het elektriciteitsnet. Natuur en Milieu Gelderland helpt partijen in dit afwegingsproces.

Een krachtige energiecoöperatie

Initiatief van onderop, lokaal mede-eigenaarschap en (dus) een krachtige coöperatieve beweging is essentieel voor een succesvolle energietransitie. Natuur en Milieu Gelderland nam het initiatief voor coöperaties in Nijmegen en Beuningen en geeft advies en ondersteuning via het steunpunt HIER Opgewekt.

Gebiedsraad

Een brede Gebiedsraad of OmgevingsAdviesRaad, of een Bewonersplatform, is dé plek voor overleg met belanghebbenden bij de realisatie van windenergie. Natuur en Milieu Gelderland organiseert het overleg en adviseert over te behandelen onderwerpen, van regelingen voor slagschaduw en geluid tot afspraken over vergoedingen voor omwonenden en een gebiedsfonds.

Gebiedsfonds

Een deel van de opbrengst van een windpark dient ten goede te komen aan de omgeving. Dit kan o.a. door middel van een gebiedsfonds, waarvan de werkwijze en doelen samen met betrokkenen worden bepaald. Het bestedingsdoel kan variëren van sociale en duurzame projecten in de omliggende woongebieden tot investeren in landschap en natuur. Natuur en Milieu Gelderland adviseert of coördineert.

Succesvolle crowdfunding

Onze medewerkers speelden een belangrijke rol bij de werving van leden en aandeelhouders voor Windpark Nijmegen-Betuwe. Met een voorinschrijving voor 3,4 miljoen euro was het in 2016 een van de succesvolste crowdfunding-campagnes. Burgers laten investeren en meeprofiteren? Wij zetten voor u een campagne op.

Heldere communicatie

Zorg voor heldere en transparante communicatie. Wij vullen deze rol professioneel voor u in.

Links en Downloads

Windpark Nijmegen-Betuwe

Handreiking Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Factsheet Profiteer van onze ervaring

Factsheet Antwoorden op veelgenoemde bezwaren

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.