Skip navigation MENU

Het belang van schone lucht

Project in regio

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. In Gelderland kan de luchtkwaliteit lokaal bedenkelijk zijn. Dat kan slecht zijn voor de mens, maar ook voor de flora en fauna. Verkeer, landbouw, industrie en houtstook vormen de grootste bronnen van luchtverontreiniging.

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties aan schone lucht. Dat kan door beleid te maken of door maatregelen te nemen. Zo werken we samen met landbouw- en natuurorganisaties aan natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Ook richten we ons op verkeer, bijvoorbeeld te pleiten voor lagere snelheden op de wegen. Daarnaast werken we met gemeenten aan duurzame mobiliteit.

Het creëren van bewustwording bij inwoners over luchtkwaliteit draagt daar aan bij. Inwoners kunnen nu ook zelf de kwaliteit meten via ‘burgermeetnetten’.

Burgermeetnetten

Met een burgermeetnet worden in de steden tientallen tot honderden fijnstofmeters bij evenzoveel inwoners opgehangen. Daardoor ontstaat een fijnmazig meetnetwerk, dat een waardevolle aanvulling is op het meetnet van het RIVM.
In 2019 hielden we in Ede een informatieavond georganiseerd over het opzetten van een burgermeetnet. Daaraan doen inmiddels veertig mensen mee.

Momenteel werken we met de gemeente Arnhem en andere partijen aan de opbouw van een burgermeetnet.
Heb je ook interesse om in jouw gemeenten een burgermeetnet op te zetten? Neem contact met ons op. Wij kijken graag naar wat we voor je kunnen doen.

Luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei

Op 29 januari 2019 hebben we samen met de gemeente Ede en de Stichting Milieuwerkgroep Ede een informatieavond georganiseerd over de luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei. Er waren sprekers van de gemeente Ede, het RIVM en de GGD.
Het was een drukbezochte avond met meer dan honderd deelnemers. Veertig van hen hebben zich opgegeven om samen met de gemeente en het RIVM zelf de luchtkwaliteit te meten.

Het verslag en de presentaties van de avond vind je hieronder.

Verslag van de bijeenkomst, door Bernhard Oosting, GNMF

Presentatie Luchtkwaliteit en gezondheid, door Rik van de Weerdt, GGD Gelderland-Midden

Presentatie Samen luchtkwaliteit meten, door Joost Wesseling en Marita Voogt

Presentatie Aanpak verbetering luchtkwaliteit in Ede en omgeving, Regina Jansen, gemeente Ede

Relevante websites

Foodvalley: Succesvolle aanpak fijnstof

Samen meten aan luchtkwaliteit

GGD Leefomgeving: Lucht

RIVM

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam