Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Participatiecoalitie Gelderland

Project in regio

Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Hoe pak je dat aan? Voor advies en ondersteuning kunnen gemeenten en regio’s terecht bij de Participatiecoalitie.

Wat is de Participatiecoalitie?

De Participatiecoalitie is een landelijke coalitie van vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIERde Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenBuurkracht en LSA bewoners. In Gelderland nemen Natuur en Milieu Gelderland en Energie Samen hierin het voortouw. Wij hebben kennis en ervaring om goede plannen tot stand te brengen waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in de gemeente of regio slagen veel groter.

Onze doelen voor 2019/2021

Ons doel is bijdragen aan maatschappelijk gedragen Regionale Energie Strategieën. Dat doen we door:

 • het organiseren van en helpen bij participatie in het RES-proces en bij concrete projecten. Dit geldt zowel voor energiebesparing, warmtetransitie als duurzame opwek.
 • invulling te geven van 50% eigendom door de lokale omgeving.
 • te zorgen voor een zorgvuldige inpassing, met aandacht voor natuur en landschap.
 • het bevorderen en ondersteunen van bottom-up initiatieven.
 • iedereen mee te laten doen, jong en oud, rijk en arm. Participatie is vrijwillig, open en democratisch.
 • gemeenten te helpen met onze kennis en ervaring.

Wat kun je in Gelderland van ons verwachten?

1. Samenbrengen

 • Regionale vertegenwoordiging en inbreng energie initiatieven en natuur- en landschapsorganisaties in de RES
 • Sessies met zowel energie initiatieven als natuur en landschapsorganisaties om te komen tot een gezamenlijke visie/aanbod dat ingebracht wordt in de RES

2. Advies & ondersteuning

 • Kennis over participatie, waaronder invulling 50% lokaal eigendom
 • Advies – al tijdens de totstandkoming van de RES – over betrekken inwoners, proces- en financiële participatie en natuur en landschap.
 • Aanspreekpunt voor regiocoördinatoren

3. Kennisdeling

 • Masterclasses en excursies voor statenleden, raadsleden en andere doelgroepen naar voorbeeldprojecten
 • Ontwikkeling van verschillende handreikingen en hulpmiddelen
 • Presentaties en/of webinars over financiële participatie, procesparticipatie.
 • Training voor ambtenaren en RES coördinator over hoe 50% lokaal eigendom en coöperatief ontwikkelen concreet in beleid kan worden vormgegeven.

Wij kunnen dit werk doen, dankzij een subsidie van het ministerie van BZK. De capaciteit die wij hiervoor in kunnen zetten blijft echter beperkt en onze ambitie is veel groter. Bijvoorbeeld om nog veel meer nieuwe lokale initiatieven aan te jagen voor warmte of grootschalige opwek en het betrekken van nog meer inwoners en organisaties. Dit is ons ‘Pluspakket’, waarvoor (co)financiering nodig is van derden.

Pluspakket

Wil je gebruik maken van onze diensten in het pluspakket? Dan is daarvoor aanvullende financiering nodig. Enkele voorbeelden:

 • meehelpen met het organiseren van bijeenkomsten of andere activiteiten om de lokale omgeving te betrekken bij verdere planvorming van zon en windparken (zorgvuldige processen).
 • opzetten omgevingsraad en/of -fonds
 • nieuwe energie-initiatieven helpen bij het opstarten van hun projecten.
 • professionalisering van energiecoöperaties, gekoppeld aan het landelijke kennisprogramma.
 • realisatie energieprojecten met 50% lokaal eigendom
 • realisatie van lokale projecten om ervoor te zorgen dat mensen met lagere inkomens financieel kunnen participeren (bijvoorbeeld via een lening uit een revolverend fonds) in energieprojecten

Documenten en links

De rol van de Natuur en Milieu Gelderland in de RES
www.departicipatiecoalitie.nl

Vijf Aanbevelingen voor Succes in de RES
Gedragscode Zon op Land
Handreiking: Wind- en zonneparken ontwikkelen, samen met inwoners.
Constructieve Zonneladder
Factsheet 50% eigendom van de lokale omgeving

Laatste nieuws over de Participatiecoalitie

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor een energietransitie in Gelderland met betrokkenheid van inwoners en goede locatiekeuzes, passend in ons mooie landschap. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom. Alvast bedankt!

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.