Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Omgevingswetbijeenkomsten

Project in regio

Bijeenkomsten

Op 10, 11 en 12 december 2019 organiseerden we voor onze achterban van vrijwillige natuur- en beschermers drie regionale bijeenkomsten over de Omgevingswet. Met deze wet, die volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking treedt, gaat veel veranderen in de besluitvorming over de leefomgeving. Tijdens de avonden gaven wisselende gastsprekers een inleiding hierover en keken we naar kansen om natuur en milieu te agenderen in de huidige fase, waarin veel gemeenten al bezig zijn omgevingsvisies op te stellen.

Op deze pagina kunnen jullie de diverse documenten terugvinden: de presentaties van de inleiders, de GNMF-presentatie (deze is vanwege de tijd tijdens de eerste avond in Apeldoorn niet aan bod gekomen), en een algemeen verslag na aanleiding van de avonden. Voor diegenen die nog verder de diepte in willen gaan is er ook het rapport van de WUR over Natuur en Landschap in de Omgevingswet en een document van de Eerste Kamer te vinden met vragen over de introductie van de Omgevingswet.

 Presentatie inleider Omgevingswet Apeldoorn
Presentatie inleider Omgevingswet Tiel/Doetinchem
 Presentatie GNMF
 Verslag avonden omgevingswet

 WUR Rapport omgevingswet
 Eerste Kamervragen Omgevingswet

Omgevingswachten

Omdat er zoveel op ons afkomt is er behoefte aan versterking van ons netwerk op lokaal en regionaal niveau. Wij denken dan ook na over een concept met omgevingswachten. De precieze invulling hiervan hebben moeten wij nog samen met onze provinciale collega-federaties afstemmen. Toch doen wij alvast een oproep aan mogelijke geïnteresseerden om zich hiervoor aan te melden.

Bij deze functie denken we aan iemand die de ontwikkelingen in de omgeving in de gaten houdt en tijdig aan de bel trekt als er ergens zaken staan te gebeuren die niet wenselijk zijn. Maar ook iemand die bereid is om bij bepaalde ontwikkelingen mee te denken over hoe het anders en beter kan, bijvoorbeeld daar waar in beleid- of ontwikkelingsproces participatie van de omgeving wordt gevraagd. Wij zien het voor ons dat een omgevingswacht op lokaal of regionaal niveau als verbindende schakel kan fungeren tussen de verschillende groepen en de GNMF.


  Nog meer weten over de omgevingswet
 Portaal Omgevingswet, Ministerie BZK

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274