Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Project in regio

De twintig organisaties die zich in juni 2020 verenigden in het Platform Natuurinclusieve Landbouw hebben duurzame ambities, zoals uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Bovendien verbouwen boeren voedsel op zo’n manier dat het biodiversiteit, gezonde bodems en een gezonde leefomgeving versterkt.

Natuur en Milieu Gelderland is de mede-initiatiefnemer en penvoerder van dit platform. We werken daarin samen met de provincie, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en lokale stichtingen.

Vanaf januari 2021 is een programmateam onder de paraplu van Natuur en Milieu Gelderland actief om de ambitieuze plannen uit te voeren.

We zetten ons in voor, o.a:

  • regelgeving die natuurinclusieve landbouw stimuleert;
  • bedrijfsplannen om boeren te helpen natuurinclusief en bedrijfseconomisch gezond te werken;
  • ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw, om financiering van natuurinclusieve maatregelen te versterken en te vereenvoudigen;
  • vergroten en verspreiden van kennis over en ervaringen met natuurinclusieve landbouw;
  • verbeteren van de biodiversiteit met aandacht voor kringlooplandbouw, bodem, klimaat, water en landschappelijke kwaliteit;
  • stimuleren van maatschappelijke waardering voor landbouw en voedselproductie.

Eén van de concrete projecten waar Natuur en Milieu Gelderland zich voor in gaat zetten, is Agroforestry en voedselbossen. Alle deelnemende partners zullen aan de slag gaan met concrete projecten om natuurinclusieve landbouw te bevorderen.

Onze gezamenlijke ambitie

Onze ambities zijn beschreven in het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Kort samengevat: over zeven jaar is alle landbouwgrond in Gelderland minimaal op basisniveau natuurinclusief. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van bodem of waterkwaliteit, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland of agroforestry. Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf en omgeving past.

Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten, neemt drempels weg en brengt boeren en burgers bij elkaar.

Toekomstbestendig

Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is enthousiast over de gezamenlijke inzet van zoveel partijen: “Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.”

Partners

Organisaties die meewerken in het platform zijn, naast Natuur en Milieu Gelderland:
LTO Noord
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)
Collectief Rivierenland
Collectief Veluwe
Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
De Fruitmotor
Stichting GraanGeluk
Doornik Natuurakkers
Heideboerderij Veluwezoom
Agro-innovatiecentrum De Marke
Geldersch Landschap en Kasteelen
Natuurmonumenten
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
IVN Gelderland
Gelders Particulier Grondbezit
Gemeente Ede
Gemeente Brummen
Staatsbosbeheer, en
Provincie Gelderland.

Laatste nieuws over natuurinclusieve landbouw

Fout: view 2cbaab68c6 bestaat mogelijk niet

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!
Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399