Skip navigation MENU

Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Project in regio

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Samen hebben zij het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland opgesteld. Natuur en Milieu Gelderland is één van de initiatiefnemers.

Ambitie

Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw en zet in op circulaire landbouw met een toename van natuurwaarden op het platteland. De initiatiefnemers willen alle Gelderse agrarische grondbezitters verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie. Petra Souwerbren: “In Gelderland lopen al diverse projecten met (delen van) natuurinclusieve landbouw, en er is een aantal projecten in ontwikkeling. Met dit Actieplan gaan we bottom-up initiatieven nog meer stimuleren en faciliteren. Deze initiatieven verbinden we met elkaar en laten we op elkaar aansluiten. Witte gaten, zowel in onderwerpen als geografisch, vullen we op. De projecten gaan we ook monitoren en de kennis wordt met elkaar gedeeld. Zo tillen we samen natuurinclusieve landbouw naar een hoger plan.”

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van het plan zijn de Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord regio Oost, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Het plan is vervolgens opgesteld met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit en IVN Gelderland.

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws over natuurinclusieve landbouw

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!
Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam