Skip navigation MENU

Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Project in regio

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor op 7 juli 2020 hun handtekening gezet. 

Over 7 jaar is alle landbouwgrond  in Gelderland minimaal op basisniveau natuurinclusief. Dat is één van de doelen van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, zoals het samenwerkingsverband heet. Of het nu gaat om verbeteren van de bodem, het aanleggen van bloemrijke akkerranden,  het ophangen van nestkastjes,  kruidenrijk grasland en/of agroforestry. Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten, neemt drempels weg en brengt boeren en burgers bij elkaar.

Maatschappelijk initiatief

De 20 partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen zij de individuele boer een goede ondersteuning geven bij het zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Ook willen ze er gezamenlijk voor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond. Vorig jaar presenteerden maatschappelijke organisaties het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.

Toekomstbestendig

Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is verheugd dat het platform van start gaat: “Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.” De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 150 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten.

Partners

Organisaties die meewerken in  het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws over natuurinclusieve landbouw

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!
Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam