Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Meerjarenstrategie 2020-2024

Project in regio

In onze Meerjarenstrategie 2020-2024 laten we zien hoe we de komende jaren invulling geven aan onze missie voor een mooi en duurzaam Gelderland. De Meerjarenstrategie is tevens de basis voor het meerjarenprogramma dat wij met de Provincie Gelderland afspreken, en dat ten grondslag ligt aan de jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie.
We willen als vereniging duurzame perspectieven schetsen. En we kunnen aan de slag met concrete stappen, soms kleine, maar wel de goede richting in.

In de aanloop naar deze Meerjarenstrategie hebben wij veel inspirerende gesprekken gevoerd. Wij spraken met de politiek, met bestuurders en met externe relaties. Middels een enquête peilden we de mening van onze leden. In interne bijeenkomsten van het team en van het bestuur hebben we, gevoed door de spiegel die ons is voorgehouden, richting gegeven aan onze koers voor 2020-2024.

De Meerjarenstrategie en de bijlagen kun je hieronder downloaden.

Meerjarenstrategie 2020-2024

Bijlage 1 Kracht en risico’s

Bijlage 2 Enquête leden

Bijlage 3 Gesprek externen

Bijlage 4 Gesprekken Statenleden

 Bijlage 5 Meerjarenraming 2020-2024

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.