Skip navigation MENU

Hattemerpoort: Ruimte voor natuur tussen Veluwe en IJssel

Project in regio

Hattemerpoort is de groene verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel. Het gebied is belangrijk voor veel planten en dieren. Daarom wordt het gebied versterkt. Dit is o.a. gedaan door obstakels weg te nemen, zodat dieren gemakkelijk van de Veluwe naar de IJssel kunnen trekken en omgekeerd. Ook maken we het gebied aantrekkelijk door nieuwe natuur aan te leggen. Het biedt een voedingsbodem voor verschillende (nieuwe) planten- en diersoorten.

Samen met andere organisaties en inwoners wordt de Hattemerpoort een aantrekkelijk gebied voor flora en fauna, waar ook inwoners en recreanten van kunnen genieten al wandelend en fietsend over de vele paden die de het gebied rijk is. Natuur en Milieu Gelderland is in opdracht van de provincie Gelderland ‘gebiedsregisseur’ geweest voor de Hattemerpoort. Alle deelprojecten zijn nagenoeg afgerond. De laatste open eindjes zijn door de provincie overgenomen.

Wat is er gebeurd in de Hattemerpoort?

In de uiterwaarden langs de IJssel is een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur: 120 hectare landbouwgrond is omgezet in natuur! Ook ligt er inmiddels een recreatief fietspad in de Hoenwaard als verbindende schakel tussen twee wegen.
Bij Hattem streven we naar het autoluw maken van de Kanaaldijk ten gunste van overstekende dieren. Bij het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het voormalige BPF-terrein, komt voor dieren een plaats waar ze gemakkelijk het water uit kunnen.
Op landgoed Petrea wordt de biodiversiteit versterkt en bij de Gelderkamp wordt het particulier natuurbeheer bevorderd.
Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van de kampeer/recreatieterreinen Kromholt en Ennerveld.

Op 1 juli 2017 besteedde TV Gelderland in het natuurprogramma BuitenGewoon aandacht aan de veranderingen. Bekijk hieronder de uitzending!

Of bekijk het item van 17 juni 2019 over de sloop van de warmtekrachtcentrale bij Wapenveld.

 

Partners

Alle projecten kun je vinden in het Uitvoeringsprogramma. In september 2016 plaatsten de gemeenten Hattem en Heerde, Geldersch Landschap & Kasteelen, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Provincie Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland hun handtekening onder een Samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanpak van de projecten kort beschreven staat.

Documenten

Nieuws over Hattemerpoort

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Marieke is het aanspreekpunt voor communicatie. Daarnaast verzorgt ze de communicatie voor projecten als Hattemerpoort, Nacht van de Nacht, de Goodfoodclub, WATT Nou en de Participatiecoalitie.
Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam