Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

A15 Doortrekking

Project in regio

a15-fakkeltocht-doornenburg-28jan12-02

Fakkelactie bij Doornenburg, januari 2012

Waar nu de Betuweroute stilletjes onder het Pannerdensch Kanaal doorrijdt, daar komt ook een brug met een snelweg: de A15. Tenminste, als het aan het rijk en de provincie Gelderland ligt. Zij willen de fileproblemen in de regio oplossen door de A15 door te trekken van Ressen naar Zevenaar. De snelweg gaat pal langs kleine buurtschappen en het natuurgebied Gelderse Poort. Die zullen te maken krijgen met geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Lawaai was tien jaar geleden de reden om de Betuweroute in een tunnel aan te leggen. Een brug met snelweg erboven is absurd en kapitaalvernietiging.

Samen met anderen heeft de GNMF een beter plan gemaakt om de problemen van de bereikbaarheid op te lossen: het Regio Combi Alternatief. Daarin worden de Pleyroute en de A12 beter benut en wordt sterk ingezet op beter openbaar vervoer. Ook hebben wij en de omwonenden actie gevoerd, zowel in de regio met ludieke acties als in Den Haag, waar een petitie met 3.500 handtekeningen aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Stikstof

a15-brug-nee-tunnel-ja

Lokaal protest bij Groessen

De snelweg zal leiden tot de extra uitstoot van stikstof, wat nadelige gevolgen heeft voor de kwetsbare natuur. De overheid wil de uitstoot van stikstof op natuurgebieden terugdringen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en daaraan moet ook de doortrekking van de A15 voldoen.
In november 2018 oordeelde het Europese Hof echter dat de PAS niet voldoet om natuurgebieden te beschermen. Momenteel bekijkt de Raad van State de consequenties van deze uitspraak voor het Nederlandse stikstofbeleid en projecten die daar van afhangen. Minister Cora van Nieuwenhuizen wacht dit niet af en wil de doortrekking van de A15 uit de PAS halen. De negatieve effecten van de stikstofuitstoot zouden lokaal moeten worden gecompenseerd door onder meer verlaging van de snelheid op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem en de aanleg van een bosje van 900 vierkante meter in de Liemers.

De GNMF heeft in april 2019 laten weten hierin niet mee te gaan. Ons eerdere beroep tegen het Tracébesluit handhaven we. Als de A15 al wordt doorgetrokken, dan is een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal de beste manier om de stikstofuitstoot te verminderen.

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team