Skip navigation MENU

Circulaire economie

Project in regio

Slimmer omgaan met grondstoffen voor een duurzame ontwikkeling van Nederland, daar staan we voor. Want alleen als we dat doen, kunnen we ook in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet met een duurzame economie. Een economie waarin we onze kostbare grondstoffen niet langer verloren laten gaan, maar er zuinig en slim mee omgaan.

Wat betekent dit voor Gelderland?

De regio speelt een belangrijke rol in de circulaire economie. We hebben de ondernemers, de infrastructuur, het onderwijs en de consumenten om een groot deel van onze behoeften regionaal te vervullen. Het schaalniveau van de regio’s is daarom ideaal voor het aansturen van de circulaire economie. We hebben de grondstoffen, de producenten en de consumenten. Bovendien hebben we de motivatie en zien we de urgentie!

We bundelen krachten

De overgang naar een circulaire economie is een systeemverandering. Alle partijen zijn daarvoor nodig: ondernemers, burgers, onderwijs en overheden. Binnen al die partijen bestaan al vele circulaire initiatieven, innovatieve technologieën en ideeën.

Wij, als Natuur en Milieu Gelderland, zetten ons netwerk en onze ervaring graag in om bij te dragen aan deze transitie. Dat doen we door regionale samenwerkingsverbanden te initiëren en te faciliteren. We werken actief aan kennisdeling binnen deze verbanden te delen en koppelen initiatieven in verschillende sectoren aan elkaar. Zo dragen wij bij aan het versnellen van de circulaire economie in Gelderland.

We gaan voor duurzame impact

De omschakeling naar een circulaire economie vraagt om verandering in denken en doen. Door de unieke rol van Natuur en Milieu Gelderland zijn we in staat om de circulaire economie op lokaal en regionaal niveau te versnellen door:

  • handelingsperspectief te bieden aan initiatiefnemers, inwoners, ondernemers en overheden;
  • lokale initiatieven te ondersteunen en ketens te sluiten;
  • knelpunten in de transitie op het juiste niveau te agenderen;
  • bij te dragen aan relevante beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

Hierbij werken we samen met de koepel van Natuur- en Milieufederaties, om van elkaar te leren en waar nodig knelpunten en beleidsontwikkeling op landelijk niveau op te pakken.

Op deze manier werken we aan duurzame verandering. Doe je ook mee?

Hulp bij een circulaire levensstijl: Servicepunt Circulair

De website Servicepunt Circulair van de gemeenschappelijke Natuur- en Milieufederaties helpt je op weg. Je vindt er allerlei ideeën om stappen te zetten richting een circulaire levensstijl.

Kijk ook eens naar deze productenpagina: van een klein cadeautje tot een andere manier van vervoer tot duurzaam klussen: hier vind je wat je nodig hebt als je duurzamer wilt leven.

Nieuwsberichten over Circulaire economie

 

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.