Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bomen beheren en beschermen

Project in regio

N319 Protest bomenkap april 2019. Foto Bomenstichting AchterhoekBomen en andere groene landschapselementen zijn belangrijk. Niet alleen voor de natuur en biodiversiteit, maar ook voor het klimaat en mensen. Bomenkap levert dan ook vaak een hevig debat op.

Natuur en Milieu Gelderland vindt dat zorgvuldig met bomen moet worden omgegaan. Daarom adviseren we gemeenten over de bescherming van bomen en over het al dan niet inzetten van hout voor bio-energie.

Vinger aan de pols bij bomenkap

Ook informeren we inwoners en lokale groepen hoe zij bij gemeenten en provincie de vinger aan de pols kunnen houden als het gaat om kappen van bomen. Je kunt invloed uitoefenen op het gemeentelijk groenbeheer. Hou jezelf op de hoogte van het beleid en ga in gesprek met bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Ook kun je bij uiteindelijke plannen voor bomenkap bezwaar indienen. Wij brengen je graag in contact met relevante lokale organisaties die bij ons zijn aangesloten.

Documenten

Hieronder vind je een aantal documenten, waarin wij adviezen en tips geven over boombeheer en bomenkap.

Tips bij bomenkap, voor inwoners en lokale groepen

Bescherming van bomen en landschapselementen door de gemeente

Hout is grondstof, geen brandstof

Hoogwaardige inzet van houtige biomassa

Wat vindt Natuur en Milieu Gelderland van bomenkap?

Duurzame toepassing van hout, bescherming van bomen en het voorkómen van boskap zijn onderwerpen waar wij ons voor inzetten. Daarvoor maken we informatiebladen zoals op deze pagina staan. Met organisaties die terreinen beheren hebben we contact over bomenkap en het verlies aan bosareaal in Gelderland. We houden dit onderwerp op de agenda van veel partijen door overleg en publiciteit.

Laat ook alle volgende generaties van bos genieten, in de Gelderlander, 7 maart 2019

Helpdesk

Heb je na het lezen van onze infobladen nog hulp nodig? Neem contact op met onze Helpdesk. Wij proberen je dan zo snel mogelijk te helpen.

Natuur en Milieu Gelderland Helpdesk

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274