Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Hout is grondstof, geen brandstof

Project in regio

Hout moet als grondstof worden ingezet, niet voor energieopwekking. Hout moet juist hoogwaardig worden toegepast, zodat CO2 ook echt wordt vastgelegd. Gemeenten die wel een rol zien voor hout als energiebron, moeten er in ieder geval voor waken dat er geen hout ‘van buiten’ komt: import van hout voor verbranding past immers niet in een circulaire economie. Zie ook onze aanbevelingen in het document ‘Hoogwaardige inzet van houtige biomassa’.

Tweemaal zoveel CO2

Bij houtverbranding komt per opgewekte kilowattuur elektriciteit tweemaal zoveel CO2 vrij vergeleken bij energieopwekking met gas. Dit komt doordat de koolstof in hout slechter beschikbaar is dan bij gas. Bio-energie op basis van houtverbranding is daarmee niet klimaatneutraal en heeft een negatieve klimaatwinst. Als oplossing stellen de deskundigen dat energiebesparing topprioriteit heeft en dat andere vormen van duurzame energie dienen te worden opgeschaald.

Te weinig aanplant

Pas na de kap en verbranding van hout worden bomen weer aangeplant (als deze al voldoende worden aangeplant). Het opnieuw vastleggen van CO2 vindt daardoor pas veel later plaats. Het terugvangen van CO2 vindt pas over 25 tot 100 jaar plaats. Zo wordt een koolstofschuld opgebouwd. Er moet dus eerst heel veel hout worden aangeplant. Over tientallen jaren zou dan pas met beleid mogen worden gekapt.

Te weinig hout

Sowieso is er te weinig energiehout om in de vraag te voorzien. Om aan de doelstelling van het landelijke Energieakkoord in 2020 te voldoen is ca 10 miljoen ton energiehout per jaar nodig. 90% van het energiehout moet geïmporteerd te worden. Dé voorraadschuur van energiehout (het zuid oosten van de VS) levert jaarlijks 20 tot 30 miljoen ton energiepellets. Een twee tot drietal kleine landen (zoals Nederland) zouden daarmee in hun vraag (tot 2020) kunnen voorzien. De druk om buiten deze bossen hout te kappen wordt daarmee ook groter. Daarbij zullen ook oerbossen worden gekapt en worden omgezet in houtakkers.

Verlies biodiversiteit

Door het oogsten van top- en takhout uit Nederlandse bossen ontstaat er een nutriëntentekort in de bossen. De helft van alle biodiversiteit in ons bos is direct gebonden aan dood hout en organisch materiaal. De deskundige op het gebied van duurzaam bosbeheer raadt deze oogst af en daarbij ook de subsidie op hout voor de energieopwekking.

CO2-sink

Natuur en Milieu Gelderland is van mening dat hout hoogwaardig moet worden ingezet. Het vastleggen van CO2 wordt ook wel aangeduid met ‘CO2-sink’. Voorbeelden daarvan zijn toepassing als bouwmateriaal en als structuurmateriaal voor compost (koolstofvastlegging en –opbouw in de bodem).

Documenten en links

Hoogwaardige inzet van houtige biomassa
Factsheet Hout is grondstof, geen brandstof
Onderzoek naar beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050, Stichting Probos, juni 2018
Presentatie Henk Kuper over Natuurvolgend bosbeheer, excursie 13 oktober 2018
Dood hout moet!, EIS Kenniscentrum Insecten, augustus 2018
Grens voor Nederlandse verse houtige biomassa bereikt

Informatiebijeenkomst Biomassa, 19 oktober 2016, Provincie Gelderland
Verslag informatiebijeenkomst
Presentatie Duurzaamheid en houtoogst, Jan den Ouden, Universiteit Wageningen
Presentatie Biomassa, een kwestie van rekenen, Martijn Katan, VU Universiteit Amsterdam
Presentatie Energie uit bintjes en bieten, een doodlopende weg, prof. dr. ir R. Rabbinge, Wageningen UR

Laatste Nieuws over biomassa

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.