Skip navigation MENU

Behoud het Achterhoekse coulisselandschap

Project in regio

Het prachtige coulisselandschap in de Achterhoek staat onder druk. Kruidenrijke bermen, houtwallen en andere landschapselementen verdwijnen steeds vaker, waardoor er een kaal landschap ontstaat dat onaantrekkelijk is voor planten en dieren. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit. Vogels hebben steeds minder plek en insecten steeds minder voedsel. Afgelopen jaar hebben de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten op verschillende momenten aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling. De eerste resultaten worden daarvan zichtbaar.

Aandacht in de media

Diverse keren hebben de GNMF en Natuurmonumenten via de regionale dagbladen en Omroep Gelderland het onderwerp onder de aandacht gebracht met persberichten en ingezonden stukken. Dit heeft inmiddels geleid tot landelijke agendering van het onderwerp. In november 2018 is het onderwerp een item bij Nieuwsuur.

Statenleden en Raadsleden op excursie

Een onderwerp maakt de meeste indruk als je het met eigen ogen ziet. Daarom hebben wij de Statenleden en de raadsleden van tien gemeenten in de Achterhoek meegenomen op een excursie door het landschap. Deelnemers gaven aan geschokt te zijn.

Aandacht tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Begin 2018 organiseerde de GNMF een verkiezingsdebat in de gemeente Bronckhorst met als thema ‘Help, ons Achterhoekse landschap verandert!’ en lanceerde ter afsluiting van het debat een petitie. De petitie werd door 2.866 personen ondertekend en bij zeven gemeenten in de Achterhoek aangeboden.

Resultaten

Diverse gemeenten hebben maatregelen opgenomen in het bestuursakkoord. Deze maatregelen zijn echter nog niet allemaal concreet uitgewerkt.

In de gemeente Montferland en Doetinchem zijn moties ingediend waarmee de colleges opdracht krijgen om maatregelen te nemen.

Hoe verder

De GNMF en Natuurmonumenten blijven zich inzetten voor het behoud van het coulisselandschap. Naast het agenderen van het onderwerp geven wij ook adviezen aan gemeenten over maatregelen die genomen kunnen worden.

Documenten en links

De uitzending van Nieuwsuur over het coulisselandschap.
Het opiniestuk van de GNMF,  oktober 2018 gepubliceerd in De Gelderlander.
De handout van de GNMF die de raadsleden uitgereikt kregen tijdens  de excursie.
 De motie van de gemeente Doetinchem
De motie van de gemeente Montferland

Laatste Nieuws over het Achterhoekse coulisselandschap

 

Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Beleidsmedewerker natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@gnmf.nl, 06 3371 8399

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam