Luchtkwaliteit

Het belang van schone lucht

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. In Gelderland kan de luchtkwaliteit lokaal bedenkelijk zijn. Dat kan slecht zijn voor de mens, maar ook voor de flora en fauna. Verkeer, landbouw, industrie en houtstook vormen de grootste bronnen van luchtverontreiniging.

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties aan schone lucht. Dat kan door beleid te maken of door maatregelen te nemen. Zo werken we samen met landbouw- en natuurorganisaties aan natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Ook richten we ons op verkeer, bijvoorbeeld te pleiten voor lagere snelheden op de wegen. Daarnaast werken we met gemeenten aan duurzame mobiliteit.

Het creëren van bewustwording bij inwoners over luchtkwaliteit draagt daar aan bij. Inwoners kunnen nu ook zelf de kwaliteit meten via ‘burgermeetnetten’.

Meteen naar...

Burgermeetnetten

Met een burgermeetnet worden in de steden tientallen tot honderden fijnstofmeters bij evenzoveel inwoners opgehangen. Daardoor ontstaat een fijnmazig meetnetwerk, dat een waardevolle aanvulling is op het meetnet van het RIVM.
In 2019 hielden we in Ede een informatieavond georganiseerd over het opzetten van een burgermeetnet. Daaraan doen inmiddels veertig mensen mee.

Momenteel werken we met de gemeente Arnhem en andere partijen aan de opbouw van een burgermeetnet.
Heb je ook interesse om in jouw gemeenten een burgermeetnet op te zetten? Neem contact met ons op. Wij kijken graag naar wat we voor je kunnen doen.

Aanpak houtstook

Veel inwoners ervaren overlast door houtrook van kachels, open haarden, vuurkorven en buitenkachels. Gemeenten kunnen daarvoor regels opstellen in het Omgevingsplan. Lees hier meer over.

De gemeenten kan ook inzetten op voorlichting. Bijvoorbeeld door het geven van workshops ‘Kachel stoken met minder overlast’. Hoewel wij liever zien dat er helemaal niet meer gestookt wordt, kan dit toch een stap in de goede richting zijn. Wij kunnen dergelijke workshops verzorgen.

Luchtkwaliteit in de Gelderse vallei

In 2019 hebben we samen met de gemeente Ede en de Stichting Milieuwerkgroep Ede een informatieavond georganiseerd over de luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei. Het was een drukbezochte avond met meer dan honderd deelnemers. Veertig van hen hebben zich opgegeven om samen met de gemeente en het RIVM zelf de luchtkwaliteit te meten.

Ook al is het van enige jaren terug, een groot deel van de informatie is nog altijd relevant.

Relevante websites

Samen meten aan luchtkwaliteit
GGD Leefomgeving: Lucht
RIVM