Luchtkwaliteit

Het belang van schone lucht

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. In Gelderland kan de luchtkwaliteit lokaal bedenkelijk zijn. Dat kan slecht zijn voor de mens, maar ook voor de flora en fauna. Verkeer, landbouw, industrie en houtstook vormen de grootste bronnen van luchtverontreiniging.

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties aan schone lucht. Dat kan door beleid te maken of door maatregelen te nemen. Zo werken we samen met landbouw- en natuurorganisaties aan natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Ook richten we ons op verkeer, bijvoorbeeld te pleiten voor lagere snelheden op de wegen. Daarnaast werken we met gemeenten aan duurzame mobiliteit.

Het creëren van bewustwording bij inwoners over luchtkwaliteit draagt daar aan bij. Inwoners kunnen nu ook zelf de kwaliteit meten via ‘burgermeetnetten’.

Meteen naar...