Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Privacy & Cookies

Natuur en Milieu Gelderland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden/donateurs en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 Deze website is beveiligd met SSL

De verbinding tussen jou als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kun je veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanvraag voor een lidmaatschap.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Natuur en Milieu Gelderland alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die je bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Natuur en Milieu Gelderland maakt deel uit van het landelijke samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederaties; afgekort: NMF. Wanneer je informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van Natuur en Milieu Gelderland en/of deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden je gegevens bij Natuur en Milieu Gelderland vastgelegd. Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van je aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over (landelijke) projecten, campagnes, donatieverzoeken en het werk van de Natuur en Milieufederaties. Je gegevens worden niet buiten Natuur en Milieu Gelderland met derden gedeeld.
Als je geen prijs stelt op andere informatie over Natuur en Milieu Gelderland dan datgene waarom je vraagt, dan kun je dat op het contactformulier aangeven.
Wanneer je je aanmeldt voor een landelijke nieuwsbrief, dan wordt je mailadres geregistreerd bij de federatie in jouw provincie en kan deze gebruikt worden door de NMF voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief.

Je rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kun je dat bij ons aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op jouw verzoek melden we je welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Natuur en Milieu Gelderland van jou heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op je verzoek aanpassen. Hiertoe kun je ons contactformulier gebruiken.

Je klikgedrag en de privacywetgeving – De “Cookiewet”
Op de website van Natuur en Milieu Gelderland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics-gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van jouw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Je surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. In de privacywetgeving van januari 2015 valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics-cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy installingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op jouw computer ‘natuurenmilieugelderland.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Natuur en Milieu Gelderland en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden.

  1. Er is een bewerkersovereenkomst tussen Natuur en Milieu Gelderland en Google over de Analytics gegevens.
  2. IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of je IP-adres te herleiden zijn.
  3. Het Analytics-account van Natuur en Milieu Gelderland is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
  4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Natuur en Milieu Gelderland voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics-cookie blijft zes maanden geldig.

Geen andere cookies
Op de website van Natuur en Milieu Gelderland worden naast het Analytics-cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics
Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe je zelf cookies kunt beheren of verwijderen
Je kunt cookies beheren en verwijderen via je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt je hierover meer informatie. Als je bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Natuur en Milieu Gelderland zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (natuurenmilieugelderland.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacybeleid
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je doorgeven via ons contactformulier.

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie