Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Meer vee is ongezond

Nederland wordt ziek van de intensieve veehouderij! Niet alleen het klimaat, de natuur en het vee, maar ook de omwonenden! Ons provinciebestuur ziet niets in het plan voor een Wet Dieraantallen en Volksgezondheid en lobbyt ertégen. Maar voor burgers in de knel is deze wet wél belangrijk. Teken daarom de petitie!

Petitie, gericht aan:

De heer Martijn H.P. van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

Geachte staatssecretaris,

Onderzoek van het RIVM wijst uit dat omwonenden van veehouderijen een verminderde longfunctie hebben. Ook kampen COPD-patiënten er met grotere complicaties. Wie in de buurt van pluimveebedrijven woont, heeft zelfs een vergrote kans op longontsteking. 

Wanneer de volksgezondheid in het geding is, moet de overheid ingrijpen. Dat geldt zéker ook bij de intensieve veehouderij. 

Ondergetekenden hopen daarom dat u het wetsvoorstel ‘Dieraantallen en volksgezondheid’ zult doorzetten. We pleiten ervoor om naast provincies ook (samenwerkende) gemeenten de mogelijkheid te bieden ter wille van de volksgezondheid in bepaalde gebieden de dieraantallen te beperken. De groei van de veehouderij, die een paar jaar geleden weer is ingezet, is een doodlopende weg. Méér vee is ongezond!

Ja, ik onderteken de petitie “Meer vee is ongezond!”

De GNMF gaat zorgvuldig om met uw privacy. De ontvanger van de petitie krijgt op de lijst van ondertekenaars alleen aanhef, naam en woonplaats te zien. E-mail en adresgegevens worden niet verstrekt.

Deze petitie is door 7 personen getekend

Powered by GNMF